• Kas Hastalıkları nedir?

  Kas Hastalıkları nedir?

  Kas hastalıkları kasta ki yapısal bozukluklar, enzim eksiklikleri ve protein kaybı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ve oldukça farklı çeşidi bulunan nörolojik hastalıklardır. Hastalık genelde ...

 • Kas Hastalıklarının Sınıflandırılması

  Kas Hastalıklarının Sınıflandırılması

  Kas hastalıklarında kastaki yapısal protein eksiklikleri, enzim eksiklikleri, sarkolemma onarım mekanizmalarının bozukluğu, sinyal moleküllerinin kaybı, post- translasyonal modifikasyon proteinlerinin...

 • Mesleğimiz En Başarılı 100 Meslek Arasında

  Mesleğimiz En Başarılı 100 Meslek Arasında

  Fizyoterapistlik ve mesleğimizle alakalı diğer 8 alanımız bu yılın en başarılı 100 mesleği arasında yer buldu. CareerCast.com tarafından bu yıl 25.si yayınlanan meslek derecelendirme raporu doğrultusu...

 • Boyun Egzersizleri

  Boyun Egzersizleri

  Boyun egzersizleri birçok boyun rahatsızlığına bağlı ağrı ve hareket kayıplarında rahatlıkla kullanılabilen ve hiçbir yardımcı araca ihtiyaç duyulmayan egzersizlerdir. oldukça basit olan bu egzersizle...

 • Germe Çeşitleri ve Süreleri

  Germe Çeşitleri ve Süreleri

  Birçok germe tekniği tanımlanmıştır. Esnekliği artırmak için literatürde yaygın olarak 3 tip germe egzersizinden söz edilir. Bu egzersizler: Balistik germe  Gerilmiş olan kaslar üzerinde tekrarlayıcı ...

 • Germe nedir?

  Germe nedir?

  Germe, konnektif dokuyu mobilize eden ve kas fibrillerini uzatan aktivitelerin yapılmasıdır. Kas gruplarının yapışma noktaları gerilerek vücudu pozisyonlama ile yapılır. Germe, kas esnekliğini ya da E...

 • Diz Kontraktürü

  Diz Kontraktürü

  Diz vücut ağırlığını taşıyan eklemler arasında dıştan gelen ve tekrarlayıcı travmalara en açık olan eklemdir . İki uzun kaldıraç kolu (femur ve tibia) arasına yerleştiğinden şiddetli stresleri alır ve...

 • İmmobilizasyona Bağlı Sorunlar

  İmmobilizasyona Bağlı Sorunlar

  Uzamış yatak istirahatinin ilk etkileri kas iskelet sisteminde görülür. Osteoporoz, kas lifi atrofisi, kontraktür bunlar arasında yer alır. Normal eklemlerin 4 hafta immobilizasyonu sonucu yoğun konne...

 • Kontraktür nedir?

  Kontraktür nedir?

  Genel olarak kontraktürler eklem, kas ve yumuşak doku limitasyonlarının sonucu tam pasif hareket açıklığında eksiklik, EHA’da belirli yönlerde kısıtlanma olarak tanımlanır. Kontraktürler eklem kapsülü...

 • Quadriceps Kası ve Önemi

  Quadriceps Kası ve Önemi

  Kuadriseps kasının rektus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius ve vastus medialis olmak üzere dört başı vardır. Bu kaslar proksimalde spina iliaka anterior inferiora ve asetabulumun üst dudağ...

 • Diz Eklemi Stabilitesi

  Diz Eklemi Stabilitesi

  Dizin medial stabilitesini eklem kapsülü, tibial kollateral ligament, medial menisküs ve çapraz bağlar; lateral stabilitesini eklem kapsülü, iliotibial bant, fibuler kollateral ligament, lateral menis...

 • Dirsek eklemi kontraktürlerinde ortez uygulamalarının fonksiyona etkisi

  Dirsek eklemi kontraktürlerinde ortez uygulamalarının fonksiyona etkisi

  Kontraktürler uzun süre hareketsiz kalma, eklemin kronik romatizmal hastalıkları ve çeşitli nörolojik hastalıklar gibi faktörlerle açığa çıkabilen eklemlerin pasif hareket kayıplarıdır. En sık görüldü...

 • Donuk Omuz’da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

  Donuk Omuz’da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

  Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile karakterize bir hastalıktır. Omuzun tüm yönlerde ki hareketleri kısıtlıdır. Bu hareket kaybı sadece ak...

 • Bel Hastalarında Fizik Tedavi Modaliteleri

  Bel Hastalarında Fizik Tedavi Modaliteleri

  Bel ağrılı hastaların tedavisinde kullanılan sıcak, soğuk, masaj, traksiyon, alçak, orta ve yüksek frekanslı akımlar gibi çeşitli modalitelerin amacı; ağrı, inflamasyon, musküler semptomlar ve eklem s...

 • Biodeks Denge Sistemi

  Biodeks Denge Sistemi

  Geçmişte çeşitli sistemler balans ve postural kontrol değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu cihazlar tipik olarak kuvvet plakası ile kombine bilgisayar yazılımı kullanılarak basma merkezinin hareket...

İmmobilizasyona Bağlı Sorunlar

immobilizasyon

Uzamış yatak istirahatinin ilk etkileri kas iskelet sisteminde görülür. Osteoporoz, kas lifi atrofisi, kontraktür bunlar arasında yer alır. Normal eklemlerin 4 hafta immobilizasyonu sonucu yoğun konnektif doku formasyonu nedeniyle hareket kaybı görülmüştür. Kontraktürler immobilizasyona bağlı hareket kayıplarıdır ve hastada kontraktür oluşumuna neden olan öteki durumlara karşın, tek yaygın neden immobilizasyondur. 2-12 hafta arasındaki seri gözlemlerde, kontraktürün şiddetinde progresif bir artış ... Devamını Oku »

Kontraktür nedir?

kontraktür

Genel olarak kontraktürler eklem, kas ve yumuşak doku limitasyonlarının sonucu tam pasif hareket açıklığında eksiklik, EHA’da belirli yönlerde kısıtlanma olarak tanımlanır. Kontraktürler eklem kapsülü, yumuşak doku, kas-tendon birimi, deriden kaynaklanabilir. Kontraktür gelişiminde çeşitli patolojik mekanizmalar rol oynar. Yaygın mekanizmalardan biri fraktürlerin atele alınmasıdır. Öteki mekanizmalar arasında kas dengesizliği bulunan nöromüsküler hastalıklar, travma gibi ağrılı ekleme neden olan bozukluklar, otoimmün olaylardan ... Devamını Oku »

Quadriceps Kası ve Önemi

Quadriceps-Femoris

Kuadriseps kasının rektus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius ve vastus medialis olmak üzere dört başı vardır. Bu kaslar proksimalde spina iliaka anterior inferiora ve asetabulumun üst dudağına yapışırlar. Rektus femorisin sonuç kirişine ait bir kısım lifler patellanın basis kısmına yapışırken, bir kısmı da patellanın önüne ve yanlarına yapışarak aşağı iner ve ligamentum patellanın yapısına katılır. Vastus medialis ve lateralisin bazı ... Devamını Oku »

Diz Eklemi Stabilitesi

diz eklemi bağları

Dizin medial stabilitesini eklem kapsülü, tibial kollateral ligament, medial menisküs ve çapraz bağlar; lateral stabilitesini eklem kapsülü, iliotibial bant, fibuler kollateral ligament, lateral menisküs ve çapraz bağlar; anterior stabilitesini ÖÇB ve eklem kapsülü; posterior stabilitesini AÇB ve eklem kapsülü; rotator stabilitesini ise bu yapıların kombinasyonu sağlar. Dizin en önemli medial stabilizörü yüzeyel medial kollateral ligamenttir. Diz fleksiyona giderken bu ligamentin ... Devamını Oku »

Dirsek eklemi kontraktürlerinde ortez uygulamalarının fonksiyona etkisi

dirsek ortezi

Kontraktürler uzun süre hareketsiz kalma, eklemin kronik romatizmal hastalıkları ve çeşitli nörolojik hastalıklar gibi faktörlerle açığa çıkabilen eklemlerin pasif hareket kayıplarıdır. En sık görüldüğü kişiler genellikle gereken müdahalenin zamanında yapılmadığı spastisite hastalarıdır. Eklem  bir ya da daha fazla yönde pasif hareket yetisini kaybederek rijit bir hal alır.  Aşağıda özeti verilen çalışmada dirsek ekleminde kontraktür bulunan hastalara ortezleme uygulanmış ve şu ... Devamını Oku »

Donuk Omuz’da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

omuz rehabilitasyon

Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile karakterize bir hastalıktır. Omuzun tüm yönlerde ki hareketleri kısıtlıdır. Bu hareket kaybı sadece aktif harekette değil aynı zamanda pasif harekette de görülür. Problem omuz ekleminde ki bir ağrı ile başlar ve hareketi kısıtlayan ağrı zamanla omuzun donmasına ve omuzda hiçbir hareketin yapılamamasına neden olur. Özellikle ... Devamını Oku »

Bel Hastalarında Fizik Tedavi Modaliteleri

bel ağrıs

Bel ağrılı hastaların tedavisinde kullanılan sıcak, soğuk, masaj, traksiyon, alçak, orta ve yüksek frekanslı akımlar gibi çeşitli modalitelerin amacı; ağrı, inflamasyon, musküler semptomlar ve eklem sertliğini azaltarak semptomatik iyileşme sağlamaktır. Modalitelerin hem fizyolojik hemde uygulama esnasında fizyoterapistin psikolojik desteği ile sağlanan psikoterapotik etkisi vardır. Fizik tedavi modaliteleri çoğunlukla bir arada ve egzersizlerle birlikte uygulanır. Genellikle kombinasyonların kullanıldığı, kontrollü olmayan çalışmalarda ... Devamını Oku »