ACL rekonstrüksiyonu sonrası Wii terapi ile standart rehabilitasyon protokolünün karşılaştırılması

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan bir çalışma da Hamstringtendon grefti ile ACL rekonstrüksiyonu sonrası Wii terapi ile standart rehabilitasyon protokolü karşılaştırılmış, her  iki yöntemin birbirine göre avantajı olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın özet kısmı şu şekildedir;

Ön çapraz bağ (ÖÇB) cerrahisi sonrası standart rehabilitasyon programı yerine veya birlikte Wii Terapi programının denge, kassal kuvvet, propriosepsiyon, koordinasyon ve reaksiyon zamanı üzerine etkilerini karşılaştırmak amacıyla bu çalışma planlandı.
Çalışmaya 43 sağlıklı erkek birey (yaş: 29.5±7.9 yıl, boy uzunluğu: 176.3±5.3 cm, vücut ağırlığı: 79.6±9.3kg, vücut kütle indeksi: 25.6±3.0 kg/cm²) dahil edildi. 21 birey Wii Terapi (Grup 1) programı ile, 22 kişi Standart program (Grup 2) ile rehabilitasyona alındı. Tüm bireyler toplamda 12 hafta boyunca tedaviye alındı.
Denge; Modifiye Star Excursion denge testi, kas kuvveti ISOMED2000 izokinetik sistem ile değerlendirildi. Propriosepsiyon, kordinasyon ve reaksiyon zamanı ölçümlerinde fonksiyonel squat sistem kullanıldı. Hastaların yaşam kaliteleri ve memnuniyetleri, Ön çapraz bağ yaşam kalitesi anketi ile değerlendirildi. Izokinetik kuvvet parametrelerinin istatistiksel analizinde Student-t test kullanıldı. Denge, propriosepsiyon, kordinasyon ve reaksiyon zamanı istatistiksel analizinde Mann Whitney U testi kullanıldı.
Denge, propriosepsiyon, kordinasyon ve reaksiyon zamanı parametrelerinin 4., 8. ve 12. hafta ölçümlerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Yaşam kalite anketinin 4 ve 8. hafta ölçümünde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.03, p=0.02). 12. Haftada cerrahi geçirmiş bacağın sağlam bacağa göre yüzdesine bakıldığında, tepe torkfleksiyon ve ekstansiyon değerlerinde 60°/s’de (p=0.363, p=0.852), 180°/s’de (p=0.915, p=0.694), toplam iş fleksiyon ve ekstansiyon değerlerinde 60°/s’de (p=0.706, p=0.891) ve 180°/s’de (p=0.806, p=0.539) iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç olarak ÖÇB cerrahisi sonrası Wii Terapi eğlenceli ve motivasyonel olması nedeniyle standart rehabilitasyonun yerine veya standart rehabilitasyon programı ile kombine halde kullanılabilir.
Keywords: Wii Terapi, ön çapraz bağ, kuvvet, denge, propriosepsiyon, koordinasyon, reaksiyon zamanı, rehabilitasyon
 
Haksever B., Hamstringtendongrefti ile ACL rekonstrüksiyonu sonrası Wii terapi ile standart rehabilitasyon protokolünün karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor FizyoterapistliğI Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012.

811 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Donuk Omuz'da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super