Alt ekstremite kemikleri

Alt ekstremite vücudun kalçadan ayağa kadar olan kısımıdır ve vücut ağırlığını taşıması nedeni ile vücudun en kuvvetli kemik, eklem ve kaslarını yapısında bulundurur.
Vücutta 2 tane bulunan ve Os ilium, Os ischium ve Os pubis olmak üzere 3 bölümden oluşan Os coxae halk arasında leğen kemiği olarak bilinir. Os coxae, sacrum ve coccyx ile eklem yaparak kalça eklemini oluşturur ve femur ile eklem yaparakta vücudun dik duruş pozisyonunu sağlar. Kalça bölgesinde yer alan eklemler şunlardır; Art.sacroiliaca, symphisis pubica, Art.coxae.
Kalça ekleminin hemen ardından femur gelir. Femur vücudun en uzun kemiği özelliğindedir. Femur’un caput femoris adı verilen konveks başı, os coxae’da yer alan asetebulum isimli konveks yapının içerisine girerek Art.coxae eklemini oluşturur. Bu eklem etrafında fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, addüksiyon, süpinasyon, pronasyon ve sirkümdiksiyon haretleri yapılır. Bu hareketler içerisinde en geniş olanı fleksiyon hareketidir. Bu eklemin stabilitesi çok önemlidir ve güçlü bir ligament yapı ile sarılmıştır.
Dizde 3 adet kemik yer alır. Bunlardan patella diz kapağının yapısını oluştururken, fibula ve tibia isimli uzun kemikler dizi oluşturur. Ancak fibulanın vücut ağırlığını taşımada bir katkısı yoktur bu nedenle kemik grefti gereken durumlarda sıklıkla fibula vücudun yedek kemik merkezi olarak kullaılır. Dizde yer alan bu 3 kemik Art.genus isimli eklemi meydana getirir. Bu eklemde stabilite Lig.patella, Lig.collaterale tibia, Lig.popliteum obliqum, Lig.cirucatium anterior ve posterior gibi yapılar ile sağlanır. Eklem üzerinde fleksiyon, ekstansiyon ve 30 derecelik fleksiyon hareketinin ardından rotasyon hareketi gerçekleşir.
Ayak bölgesi Talus, Calceneus, Navicula, Cuboideum, Cuneiforme, 5 adet Metatarsi, 14 adette Digitorum isimli kemiklerden oluşmuştur.  Ayaktaki önemli eklemler ise; Art.talocruralis, Art.subtalaris, Art.talocalcaneonavicularis, Art.calceneocuboidea,Art.tarsi transversa, Art.cuneonavicularis, Art.cuboideonavicularis, Art. tarsometatarsales ve Art. metatarsophalengeales’tir.
 
Bu yazıda geçen kemikleri aşşağıda ki videodan görsel olarak inceleyebilirsiniz.

25.601 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super