Brakial Pleksus Anatomisi

Brakial pleksus, sıklıkla beşinci servikalden birinci torakal seviyeye kadar olan spinal sinir köklerinin ventral dallarının birleşmesiyle oluşmuş kompleks bir ağ yapısıdır. Bu yapıyı başlatan ventral dallar brakial pleksusun kökleri olarak adlandırılırken; ventral dalların birleşmesi trunkusları, turunkuslar dallanıp gelişerek divizyonları, divizyonlar kordları oluşturur. Son olarak, kordlardan üst ektremiteyle duyu, motor ve sempatik bağlantıyı sağlayacak terminal dallar meydana gelir.

Spinal sinirler foramenden çıktıktan sonra, motor 7 ve duyu lifler birbirleri içinde seyrederler. Bu yapıyı, topografik histolojik incelemelerde ayırt etmek oldukça güçtür. Brakial pleksusa bazı durumlarda C4 veya T2 sinir kökleri de katılabilir. C4 sinir köklerinin C5‘e katılımı durumunda prefikse tip, T2 sinir köklerinin T1‘e dahil olarak pleksus yapısına katılımı halinde ise postfikse tip brakial pleksus olarak adlandırılır.

Anatomik yerleşim olarak brakial pleksus, dış yanda m. trapezius‘un ön kenarı, iç yanda m. sternocleidomastoideus‘un lateral alt kenarı ve aşağıda klavikulanın boyunda oluşturduğu trigonum cervicale posterior‘da yer alır. Trigonum cervicale posterior‘da platisma, servikal fasya ve deri ile örtülü olarak bulunur. Brakial pleksus yapısı içinde konnektif dokunun nöral dokuya oranı 2:1‘ dir. Bu yapı; içerisinde 5 kökü, 3 trunkusu, ön ve arka olmak üzere 6 divizyonu, 3 kordu ve birçok terminal dalı bulundurur.

448 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super