Genel

Temporomandibular eklem disfonksiyonu nedir?

Temporomandibular eklem disfonksiyonu, birçok farklı nedene bağlı olarak oluşabilir. Disfonksiyon, eklem çevresindeki yumuşak dokuyu, dişleri ve çevredeki bütün diğer yapıları kapsar. Disfonksiyon, çiğneme kası bozuklukları ile ilişkili yaygın bir klinik semptomdur. Genellikle mandibular hareket aralığında azalma olarak görülür. Kas dokuları aşırı kullanım nedeniyle tehlikeye girdiğinde, herhangi bir kasılma veya gerilme ağrıyı artırır. Bu nedenle, konforu korumak için hasta, ağrı seviyesini …

Devamını Oku

MET: Metabolik Eşdeğer Dakika nedir?

Metabolik eşdeğer dakika, yani 1 MET, bireyin dinlenim sırasında dakikada yaktığı enerji ya da tüketilen oksijen miktarı olarak tanımlanmaktadır. MET değerleri yapılan aktivitenin şiddetine göre değişir. Egzersiz planlaması yapılırken kişinin yaşı, varsa rahatsızlığı ve egzersizden beklenen fayda göz önüne alınarak uygun MET’te egzersiz programı çizilir. Enerji tüketim hızı, iş seviyesi ya da aktivite düzeyine göre sınıflandırılmaktadır. Aktivite düzeyini monitörler ile …

Devamını Oku

Kinezyotape Bantlama Nedir?

Spor yaralanmalarını önlemek, kasların çalışmasını uyarmak, bölgesel ağrıyı azaltmak gibi amaçlarla uygulanan kinezyotape bantları uzun süredir etkinliği kabul görmüş bir uygulamadır. Bantlamanın prospriosepsiyon ve motor fonksiyonu artırması, yaralanma ve sakatlanmaları azaltması gibi özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edildiği ve tıbbi uygulamalar içerisinde kendisine yer bulduğu görülmektedir. Tedavi edici etkileri olan bantlama, ağrıyı azaltma ve hareketleri kolaylaştırmasının yanında lenf ve kan akımını …

Devamını Oku

Gonartroz Nedir?

Gonartroz, diz ekleminde çıkan osteartittir. Halk arasında kireçlenme olarak bilinir ve 40 yaş üzeri sık karşılaşılır. Diz eklemi, osteartritte en sık rastlanılan eklemlerdendir. Epidemiyolojik çalışmalarda yetişkin insanlarda gonartroza ait radyolojik bulgulara rastlamak oldukça mümkündür. Her iki cinsiyette de görülmektedir. Ancak erkeklerde kadınlara oranla daha seyrek görülür. Gonartroz, kişilerin yaşam kalitesini ve sosyalliğini oldukça olumsuz etkileyebilmektedir. Eklemde dejenerasyon, deformite, osteofit oluşumu …

Devamını Oku

Fasiyal Paralizi Nedir?

Halk arasında yüz felci olarak bilinen fasiyal paralizi yüz kaslarının genellikle tek taraflı olarak işlev görememesi ile karakterize bir klinik bulgudur. Fasiyal sinir çeşitli sebeplere bağlı olarak hasarlanabilmekte ve buna bağlı olarak fasiyal sinir paralizisi meydana gelebilmektedir. Birçok vakada etken belirlenememekte ve idiyopatik olarak değerlendirilen Bell paralizisi olarak kabul edilmektedir. Bell paralizisi en sık sebep iken travma ikinci en sık …

Devamını Oku

Lomber Spondiloz Nedir?

Lomber Spondiloz; intervertebral disk, vertebra korpusu, intervertebral foramen, faset eklemler ve ligamanların dejenerasyonu ile ortaya çıkan klinik tablo olarak tanımlanır. Lumbal osteoartrit, lomber artroz veya omurganın dejeneratif hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Lomber spondiloz intervertebral disk dejenerasyonu, vertebraların osteofitozu, faset eklemlerin veya laminaların hipertrofisi, ligamanların elastikiyetinin azalması ve instabilite ile karakterizedir. Dejeneratif disk hastalığı, lomber spondiloz gibi farklı tanımlamalar olsa da …

Devamını Oku

Bel Ağrılarının Nedenleri

Bel ağrısının farklı sınıflandırmalarına rastlamak mümkündür. Güncel olarak; tedavi yaklaşımını etkileyecek olan parametreler değerlendirilerek yapılan sınıflamalar kullanılmaktadır. Tedavi yaklaşımına karar verilmesinde semptomların süresi (akut, subakut, kronik), bacak ağrısıyla seyredip seyretmediği, hastanın yaşlı olup olmadığı veya bel ağrısının post-operatif gelişip gelişmediği değerlendirilir. Ancak ağrıya sebep olan, alttan yatan fizyopatolojisine göre sınıflama yapmak gerekirse, en önemli ayrım ağrının kaynağının nörolojik olup olmadığıdır. …

Devamını Oku

Faset Eklem Anatomisi

Vertebralarda 4 adet faset eklem bulunur. Fasetler, vertebraların posterolateraline yerleşimlidir. Her bir vertebranın süperiorunda bulunan 2 faset, bir alttaki vertebranın inferiorundaki 2 fasetle eklemleşir. Faset eklemler; hiyalin kıkırdak yüzeylerin birleşimi, sinoviyal sıvı içermesi ve fibröz bir kapsülle çevrelenmesi bakımından; vertebra üzerinde bulunan tek sinoviyal eklemlerdir. Eklem içindeki yüzeylerin kıvrımlı yapılarında meniskoid yapılar bulunur. Posterior ramustan çıkan her seviyedeki medial dalın …

Devamını Oku

Tendon İyileşme Fazları

Tendon yapısı herhangi bir sebeple bozulduğunda iyileşme ve skar oluşturma süreci başlar. Tendon iyileşme süreçleri genel olarak hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuştur. Tendon iyileşmesi iki teori üzerinden açıklanmaya çalışılır. Entrensek iyileşme modelinde epitenon ve endotenondaki fibroblastların çoğalması ve bu kılıfların sağladığı kanlanma görev alır. Ekstrensek iyileşme modeli ise tendon iyileşmesi için çevre dokulardan gelen inflamatuvar hücrelerin, tenositlerin ve …

Devamını Oku

Kas atrofisi nedir?

Bir kasın tek tek hücre ve liflerinin çapında, büyüklüğünde azalma kas atrofisidir. Atrofinin meydana gelmesinde patolojik faktörler rol oynayabilir. Normal fonksiyonun devam etmesini önleyen hastalıklar, innervasyonun kesilmesi ve yukarıda ki şartların oluşmasına sebep olabilecek çeşitli patolojilerde kasta atrofiye neden olabilir. Patolojik bir neden olmasa bile yukarıda ki nedenlerden bazılarının oluşması da kasta atrofinin açığa çıkmasına neden olabilir. Özellikle kasta normal …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super