Nöroloji&Nöroşirürji

MS (Multiple Skleroz) nedir?

Multipl Skleroz (MS), merkezi sinir sisteminde demiyelinizasyon ile karakterize; çoğunlukla miyelin kılıfı etkilemekle birlikte, tutulumun şiddetine bağlı olarak aksonları da etkileyen; kronik, progresif, otoinflamatuar bir hastalıktır. MS, tutulum tipi ve hedef dokusu sebebiyle, organa spesifik otoimmün hastalık olarak tanımlanmaktadır. Tutulum yeri, merkezi sinir sisteminde geniş bir yelpaze oluşturduğu için, hastalardaki nörolojik bulgu ve belirtiler de heterojen bir klinik yapı ile …

Devamını Oku

SKY Sonrası Gelişen Komplikasyonlar

I. Ortostatik Hipotansiyon (OH): SKY’lı kişilerde, yatar pozisyondan oturur pozisyona getirilirken veya tilt table’da 60 derece ve üstünde iken, sistolik kan basıncının 20 mmHg ya da diastolik kan basıncının 10 mmHg olarak aniden düşmesi, ortostatik hipotansiyon olarak tanımlanır. Yatak istirahatinin süresi uzadıkça, ortostatik hipotansiyon daha ağır olmaya eğilimlidir. Bu kişilerde baş dönmesi, göz kararması, taşikardi, kas kuvvetsizliği, ani bilinç kaybı …

Devamını Oku

Kas atrofisi nedir?

Bir kasın tek tek hücre ve liflerinin çapında, büyüklüğünde azalma kas atrofisidir. Atrofinin meydana gelmesinde patolojik faktörler rol oynayabilir. Normal fonksiyonun devam etmesini önleyen hastalıklar, innervasyonun kesilmesi ve yukarıda ki şartların oluşmasına sebep olabilecek çeşitli patolojilerde kasta atrofiye neden olabilir. Patolojik bir neden olmasa bile yukarıda ki nedenlerden bazılarının oluşması da kasta atrofinin açığa çıkmasına neden olabilir. Özellikle kasta normal …

Devamını Oku

Gövdeye Özel Değerlendirme Yöntemleri

Rehabilitasyon uygulamalarının hedefleri arasında kas kuvvetinin korunması ve artırılması, kas kısalıkları, kontraktür ve deformitelerin önlenmesi, vücut düzgünlüğünün korunması, ayakta duruşun ve ambulasyonun sürdürülmesi, kişiyi kendi yetersizlikleri içinde maksimum bağımsızlığa ulaştırmak, fonksiyonel bağımsızlık düzeyinin korunması ve arttırılması, solunum problemlerinin önlenmesi ve aile eğitimi yer almaktadır. Dolayısıyla iyi bir değerlendirme sonrasında elde edilen bulgular uygun tedavi stratejilerinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Aşağıda …

Devamını Oku

Tarsal Tünel Sendromu ( Hastalığı )

Değerli okurlar; Tarsal tünel sendromu , posterior tibial sinir adını verdiğimiz sinirin topuğun dış tarafındaki kemik çıkıntısının altındaki ‘ flexör retinakulum’ içerisinde sıkışması sonucu oluşan nöropatik ağrılı bir sendrımdur. Hastalar genellikle ayak tabanındaki ağrıdan yakınırlar. Ağrısı yanıcı tarzda olabilir ve ayakta uzun süre durmak ve yürümekle artar. Genellikle tek taraflı olur… Tedavisinde öncelikle biyomekanik bozukluk varsa o düzeltilmelidir. Ultrason, iyontoforezis …

Devamını Oku

Kas Hastalıkları nedir?

Kas hastalıkları kasta ki yapısal bozukluklar, enzim eksiklikleri ve protein kaybı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ve oldukça farklı çeşidi bulunan nörolojik hastalıklardır. Hastalık genelde genetik geçiş gösterir ve ilerleyici niteliktedir. Bazı kas hastalıkları solunum kaslarının tutulmasına bağlı olarak ilerleyen dönemlerde ölümcül olabildiği gibi, bazı kas hastalıklarında ise sadece fonksiyonel kayıp vardır. Günümüzde kas hastalıklarının etkin bir tedavisi henüz olmasa …

Devamını Oku

Kas Hastalıklarının Sınıflandırılması

Kas hastalıklarında kastaki yapısal protein eksiklikleri, enzim eksiklikleri, sarkolemma onarım mekanizmalarının bozukluğu, sinyal moleküllerinin kaybı, post- translasyonal modifikasyon proteinlerinin kaybı, protein kodlama alanı dışındaki nükleotid tekrarların delesyon ve ekspansiyonu gibi farklı mekanizmalar hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır. Ancak hala hastalığın moleküler düzeydeki mekanizması açık değildir. Musculer distrofiler kas hastalıklarının ilk grubunda yer alan, ilerleyici kas zayıflığı ve kas lifi dejenerasyonu ile …

Devamını Oku

Serebellar Sistem Bozukluğunda Görülen Semptomlar

Serebellar sistem bozuklukları çeşitli klinik nedenlerle açığa çıkar ve hipotoni, ataksi, dismetri gibi koordinasyon bozukluklarına neden olur. Vücutta normal postürün, hareketin, konuşmanın ve dengenin bozulmasına neden olan bu koordinasyon bozuklukları şunlardır; Hipotoni: Serebellar lezyonların tipik bir semptomudur. Lateral serebellumda sınırlı lezyonlarda ipsilateral, intermediate bölgede ise bilateral veya kontrlateral oluşur. Eklem etrafında aşırı fleksiyon veya ekstansiyon yaptırılabilir. Kol ve bacaklar oyuncak …

Devamını Oku

Frenkel Koordinasyon Egzersizleri

Frenkel koordinasyon egzersizleri alt ekstremitenin inkoordinasyonu için kullanılan egzersiz programıdır. Egzersizler ismini programı geliştiren araştırmacının isminden alır. Prensip olarak üst ekstremitenin egzersizlerinden farkı yoktur ve genel koordinasyon test ve egzersiz prensipleri burada da geçerlidir. Bu egzersizlerden yola çıkarak her fizyoterapist kendi hastasına özel tedavi programını hazırlayıp uygulamadır. Serebellumun kontrolü altında olan koordinasyon, ekstrapiramidal sistemden de etkilenmektedir. Bu iki sistemin bozukluklarının …

Devamını Oku

Progresif Musküler Atrofi nedir?

Progresif musküler atrofi nörolojik kökenli, alt motor nöronlarda progresif dejenerasyonla karakterize bir nöromusküler hastalıktır. Periferik sinirlerin motor liflerinde dejenerasyon gözlenir ve bu sinirlerin innerve ettiği kaslarda denervasyon sonucu paralizi ve nörojenik atrofi açığa çıkar. Sebebi tam olarak bilinmeyen progresif musküler atrofi hastalığının herediter kaynaklı olduğu düşüülmektedir. Her yaşta açığa çıkabilir, genelde doğumdan hemen sonra kas zayıflığı belirtileri görülür. Progresif musküler …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super