Sporcu Sağlığı

Halı Saha Maçlarında Bunları İhmal Etmeyin

Erkek takipçilerimiz arasında vazgeçilmezler arasında yer almayı başarmış halı saha maçlarının sağlık üzerine etkisi ne düzeydedir hiç merak ettiniz mi? Genelde haftada bir gün gerçekleştirilen halı saha maçlarında nelere dikkat edilmeli? İşte bu tarz sorulara cevap aradığımız yazımızı baştan sona okumanız gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Halı saha maçlarından yapılan yanlışların başında şüphesiz ısınma hareketlerine önem vermeden maça giriş yapmak yatıyor. Bu hareketle adeta sakatlığa …

Devamını Oku

Spor Yaralanmalarında İlk Yardım

Spor yaralanmalarında doku iyileşmesi 3 adımda meydana gelir. Bunlar ; enflamasyon dönemi tamir yenilenme fazı ve yeniden şekillenme dönemi 1-) Enflamasyon Dönemi — Yaralanan bölgede damar bütünlüğü bozulduğundan kanama oluşur, — Lokal olarak dokunun parçalanması eziğe de yol açar. — Vücut savunma ve tamir elemanlarını kan yoluyla o bölgeye gönderir. — Bu onarım faaliyetleri topluca enflamasyon cevabı olarak bilinir. Ve …

Devamını Oku

Patellofemoral ağrıda proksimal güçlendirmenin etkisi

Patellofemoral ağrı dizde yaşanan ve özellikle sporcularda sık görülen bir yakınmadır. Dizde her ne kadar menisküs ve bağ yaralanmaları sıklıkla bilinse de dizdeki en sık yakınma patellofemoral ekleme ait yakınmalardır. Patellanın aşırı kullanımı, patellanın altındaki yıpranma ve yırtıklar, patellanın arka yüzündeki kıkırdakta dejenerasyona yol açarak; diz ekleminde ağrı, güçsüzlük ve şişliğe yol açabilirler. Patellayı ve diz bükülürken patellanın içinde hareket …

Devamını Oku

Adductor kuvvetlendirme futbol yaralanmalarını azaltıyor

Futbol yaralanmaları sporcular için ciddi problemlere hatta spor hayatının bitmesine yol açabilen önemli problemlerdir. Bu yaralanmalarda kalça ve kasık yaralanmaları önemli yer tutmaktadır. Araştırmacılar futbol müsabakalarında meydana gelebilecek kalça ve kasık yaralanmalarının nedenlerini belirlemek, yaralanmalardan korunmak ve yaralanma sonrası spora dönüş süresini kısaltmak için çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Br J Sports Med dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar futbol müsabakalarında kasık yaralanmalarının …

Devamını Oku

6 Dakika Yürüme Testi

6 dakika yürüme testi (6DYT) kişinin 6 dakika içinde aldığı mesafeyi metre cinsinden ölçer. 6DYT’i submaximal, indirekt kardiovasküler fiziksel uygunluk testidir. 1963’de Balke tarafından fonksiyonel kapasiteyi ölçmek amacıyla geliştirilen bu testin dolaylı yoldan ölçmeye çalıştığı parametre maksimal oksijen tüketimidir (VO2max). Zaman kısıtlı yürüme testlerinin özellikleri farklı süreler kullanılarak incelenmiştir. 6 dakikadan daha uzun ve daha kısa testler üzerinde çalışılmıştır. Sürenin …

Devamını Oku

Serratus anterior güçlendirme(video)

  M.serratus anterior kası 1-8.costalardan başlayıp scapulanın ön yüzüne yapışan ve boksör kası ismi ile de bilinen bir kastır. Bu kas scapulayı thoraxa doğru çekerek fikse eder. Angulus inferior’a insersio yapan parçası cavitas glenoidalisi yukarı döndürerek M.trapezius ile birlikte kolun 90 derece üzerinde ki abdüksiyonunu sağlar. N.thoracicus longus siniri tarafından innerve edilir. Bu kasın yeteri kadar güçlü olmadığı durumlarda veya …

Devamını Oku

Sporcularda teşhis edilemeyen konküzyon

Konküzyon kafa ve yüze gelen darbelerle olur. Konküzyon sözcüğü kafa travması sonucu oluşan hafif ve geçici fizyolojik serebral fonksiyon bozukluğunu ifade eder. Acil polikliniklerde görülen kafa travmala­rının çoğunluğu, bu tiptedir. Hafif kafa travmalı hastalarda genel­likle kısa süreli bilinç kaybı ve değişik sürelerde retrograt amnezi vardır. Bu hastalarda baş dönmesi ve bulantı hissi sık görülür. Ok-sipital bölge travmalarında geçici körlük ve …

Devamını Oku

Uzun mesafe koşu ve Osteoartrit

Osteoartrit (OA), kadınlarda en sık görülen 4 hastalıktan biridir. Kartilajın incelmesi ve fokal proteoglikan kaybı OA’in özelliklerindendir. Koşma ve zorlu fiziksel aktivitelerin OA riskini arttırdığı buna karşın yürüme ve hafif aktivitelerin ise bu riski azalttığı ifade edilmektedir. 90.000 kişinin bilgileri analiz edildi. Hastaların oransal zarar analizleri OA ve kalça protezi ile egzersiz enerji harcama karşılaştırılarak yapıldı. 74.752 koşu sporu yapan …

Devamını Oku

Sporcularda protein alımı ve toparlanma

Egzersizden sonra protein alınımı protein sentezinde (miyofibril protein sentezi) anahtar bir role sahiptir. Fakat kas sentezinde, tek bir zorlu egzersiz sonrası protein alınımının miktarı ve zamanlaması bilinmemektedir. Bu çalışmada çalışmaya katılan sağlıklı erkekler zorlu egzersiz sonrası 3 gruba ayrıldı. 1. gruptaki kişiler antrenmandan sonra her 6 saatte bir 2x40g whey proteini (BOLUS grubu), 2. gruptaki kişiler antrenmandan sonra her 3 saatte …

Devamını Oku

Tenisçi ve futbolcularda bel ağrısı

Daha önce yayınlanan makale özetinde tenis oyuncularında servis kullanmanın bel ağrısına neden olan büyük lateral yükler bindirdiğini ve bunun bel ağrısı gelişimi için risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı ise profesyonel tenis ve futbol oyuncularında lateral abdominal duvar (LAD) ve quadratus lumborum (QL) asimetrisinin olup olmadığını araştırmaktır. 8 erkek tenis oyuncunun ve 14 erkek profesyonel futbol oyuncu ve fiziksel …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super