Uncategorized

Brakial Pleksus Yaralanması

Obstetrik brakial pleksus yaralanması, brakial pleksusa ait köklerin ve bunlardan dallanan periferik sinir uzantılarının doğum sırasında zedelenmesi sonucu üst ekstremitenin çeşitli düzeylerde kısmi ya da tam felç olmasıdır. Bu durum sıklıkla, bebeğin omzunun doğum kanalında annenin simfizis pubisine takılması ile oluşur. Bu durumda bebeğin başı ile omzu arasındaki açının artmasına sebebiyet veren traksiyon manevrası, brakial pleksusun aşırı gerilmesine yol açar. …

Devamını Oku

Hacamat Nedir?

Hacamat antik çağlardan süre gelen tamamlayıcı ve geleneksel bir tedavidir. Kupa, hacamat tedavilerine ait ilk yazılı kaynak antik Mısır dönemine aittir. Neredeyse tüm uygarlıkların ortak mirası haline gelen kan alma tedavileri 3000 yıl önce ilk defa Mısır’da uygulanması ile Yunan ve Roma uygarlıklarına da taşınmıştır. Hacamat, vücudun kirli kandan temizlenip arınmasını ifade etmektedir. Temel olarak vücudun belirli yerlerine kesiler atılır, …

Devamını Oku

Sanal Gerçeklik Tedavisi

Teknolojinin rehabilitasyonda kullanımı, öğrenme ortamını manipüle etme ve daha yoğun bir öğrenme deneyimi elde etme fırsatı sunmaktadır. Teknoloji kullanılarak biliş, motor kontrol, emosyon ve irade, sosyal ve kişisel beceriler ile ilgili kazanımlar elde edilebilir. Günümüzde diğer rehabilitasyon teknolojileri motor öğrenmeyi sağlamak veya arttırmak için sanal gerçeklik ile entegrasyon göstermektedir. Sanal gerçeklik teknolojileri, hastalara motor becerilerini uygulayabilecekleri alternatif ve uygun bir …

Devamını Oku

Geleneksel Fizyoterapi

Pozisyonlama, eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, kompanzasyon teknikleri, mobilizasyon ve endurans egzersizlerinden oluşan rehabilitasyon programıdır. Motor kontrol ve koordinasyonun iyileştirilmesi için geleneksel yaklaşımlar; hareketin kontrolünde hissetmenin önemini öğrenmek için belirli hareketlerin tekrarına ve temel hareket ve postürlerin gelişmesine olan ihtiyacı vurgular. Geleneksel fizyoterapi için geçmişten günümüze süregelen en eski fizik tedavi yöntemi denilebilir. Tedavinin temelinde güçsüz kasların …

Devamını Oku

İnme Fizik Tedavisi

İnme sonrası hastalar mutlaka fizik tedavi almalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon müdahaleleri inme sonrası tedavinin temelini temsil etmektedir. İnme rehabilitasyonu, kaybedilen fonksiyonu iyileştirmek ve inme hastalarının bağımsızlığını artırmak için mevcut bozuklukları hesaba katarak tüm olası yolları sağlamayı amaçlamaktadır. Zayıf üst ekstremite iyileşmesinin, inmenin doğrudan etkisinin yanı sıra yetersiz ve/veya uygun olmayan müdahalelerden kaynaklanabilir. İnme rehabilitasyonu temelde üç yaklaşımdan oluşmaktadır. Bu …

Devamını Oku

İnmede Risk Faktörleri

Yetişkinlerde sakatlık ve ölüme en çok neden olan nörolojik hastalık olması sebebiyle inme vakalarının önlenebilmesi için en etkili yaklaşım birincil korunmadır. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesiyle inme insidansının azalacağı ortaya konulmuştur. İnme görülme sıklığında artışa sebep olan risk faktörleri başlıca değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri olarak iki gruba ayrılır. Yaş, cinsiyet, ırk, aile öyküsü ve genetik değiştirilemeyen risk faktörleridir. …

Devamını Oku

İnme (Hemipleji) Nedir?

İnme, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “24 saatten uzun süren veya ölümle sonuçlanan, vasküler kaynaktan başka görülebilir bir nedeni olmayan, hızlı gelişen, serebral fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan klinik bulgular” olarak tanımlanmaktadır. Kanser ve iskemik kalp hastalıklarından sonra dünyada ölüm sebebi olarak üçüncü sırada yer alan inme, çok ciddi ve büyük bir halk sağlığı problemidir. İnme yetişkinlerdeki en önemli engellilik nedenidir. …

Devamını Oku

Paget Hastalığı nedir?

Paget hastalığı 1800’lü yıllardır İngiliz bir doktor tarafından tanımlanmıştır ve osteoporoz(kemik erimesi) hastalığının tam tersidir. Bu hastalığa yakalanan kişilerde öncelikle çok fazla kemik yıkımı meydana gelir, vücut buna karşılık olarak kemik yapımını artırır. Ancak artan bu kemik yapımı düzensiz ve aşırı olduğu için oluşan kemik dokuları osteporozda olduğu gibi zayıf ve kırılgandır. Paget hastalığı bu yönü ile osteoporoza benzer.  Hastalık …

Devamını Oku

Plantar Fasiit

Topuk ağrısı, erişkinlerde en sık karşılaşılan ayak problemlerinden birisidir. Yaşam boyunca toplumun yaklaşık % 10’unda görülür. Kronik plantar topuk ağrısı literatürde ağrılı topuk sendromu, plantar fasiciitis, subkalkaneal bursitis, nöritis, medial ark ağrısı, subkalkaneal ağrı, kalkaneal periostitis, subkalkaneal spur ve kalkaneodinia gibi isimlerle ifade edilir. Kesin etyoloji açık olmamakla beraber obez kişilerde, ayakta uzun süre kalanlarda ve koşucularda daha sık görülmektedir. …

Devamını Oku

Lisans Tamamlama İle Fizyoterapist(!)

Biz fizyoterapistler ve fizyoterapist adayları mesleğimizle ilgili onlarca sorunla uğraşırken hergün kaygılarımızı artıran yeni gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor. Bilinçsiz ve plansız şekilde açılan yeni okullar ve artırılan kontenjanlarla binlerce fizyoterapist işsiz kalma tehlikesi yaşarken bugünlerde uzaktan eğitimle fizyoterapist(!) yetiştirileceği haberini üzülerek almış bulunuyoruz. Sağlık-Sen önlisans mezunlarının lisans tamamlama ile fizyoterapistliğe geçiş yapabileceğini büyük başarı başlığı ile duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super