De Quervain Tenosiviti

de quervain'sDe Quervain’s sendromu elde abductor pollicis longus ve ekstansor pollicis brevis tendonlarının overuse’a bağlı olarak meydana gelen iltihabıdır. Örgü, tığ, makas kullanma gibi el bileğinin tekrarlayan abdüksiyon-addüksiyon hareketleri nedeni ile oluşur. Özellikle ekstansiyon ve abdüksiyonda ki başparmağa direnç verildiğinde, yada tendon kılıfları palpe edildiğinde ağrı, hassasiyet, krepitasyon ve tendon kılıflarında sertlik yada kalınlaşma ile karakterizedir. Ayrıca Finkelstein testi de pozitiftir. Bu test için, baş parmak avuş içine alınarak el yumruk yapılır ve ulnar deviasyona zorlanır. Eğer ağrı oluşursa test pozitif demektir.
De Quervain sendromunda, tendovajinal kılıfın basınca hassas olduğu, ana neden olarak elin fazla kullanılması ya da tendovajinal kılıfın doğrudan hasarından kaynaklandığını belirtilmektedir. Hastalığın seyri kronik olup, soğuk, sıcak, immobilizasyon ve masajın tedavide yetersiz olduğu gözlemlenmiştir.
Hastalığın en önemli belirtisi sitiloid çıkıntı üzerinden ön kola ve başparmağa yayılan ağrıdır. Başparmağın abdüksiyon,ekstansiyon ve kavrama hareketlerini yaptığı sırada ağrı maksimum seviyeye çıkar. Hastalık açığa çıktıktan sonra belirtiler sürekli artış gösterir ve kişiler zaman geçtikçe kavrama yeteneklerinin azalmasından şikayet ederler. De Quervain’s hastalığında ödem,şişlik,kızarıklık ve diğer yumuşak doku problemleri gözlenmez.  Diğer bir belirti; tendovajinal kılıf üzerinde basıya karşı hassasiyetin oluşmasıdır. Ender olarak 1. parmakta tetiklenme durumu da gözlenebilir.
Bu hastalık yapılan birçok çalışmada kadınlarda erkeklere nazaran daha sık gözlenmektedir. Hastalardaki diğer bir etyolojik neden yaştır. Özellikle kadınlarda, üçüncü ve beşinci onyıllar arasında sık görüldüğünü belirten birçok seri mevcuttur. Kohort çalışmalarından; postpartum ve laktasyondaki genç bayanlarda da sıklıkla görülmektedir. Bazı raporlarda dominant elde bu durumun gözlendiğinin bildirilmesine rağmen, bu ilişki tam olarak açıklanamamıştır. Birinci ekstansör kompartmandaki anatomik vasyasyonlar sıktır ve özellikle tedavideki başarısızlıkların açıklanmasında yol gösterici olmuştur. Finkelstein ve Lipscomb, akut travmalarda kompartman içerisinde oluşan kanama, sonrasında fibrozis oluşması ve sonucunda kompartmanda meydana gelen stenozun da bu duruma neden olabileceğinden bahsetmiştir. Bazı sporcularda bu durumun gözlenmesi, belli hareketlerin sık tekrarlanması ve oluşan mikrotravmalarla açıklanmıştır. Tüm bu etyolojik nedenlerin dışında hastalığın asıl predispozan faktörü olarak, hastaların yaptığı aktiviteler sonrasında oluşan tekrarlayıcı travmalar sorumlu tutulmaktadır. Ancak hastalığın erkeklerde daha az sıklıkta görülmesi ve dominant kullanılan ellerin bu durumla bağlantısının olmaması bu hastalığın etyolojisindeki belirsizliğin nedenidir. Birçok yazar romatizmal hastalıklarda de Quervain’s hastalığının görülebileceğini bildirmektedirler.
De Quervain’s hastalığının tanısını koymak genellikle kolaydır. Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi, inspeksiyon ve palpasyonun yanı sıra Finkelstein testinin pozitif olması tanı için yeterlidir. Bu test için, baş parmak avuş içine alınarak el yumruk yapılır ve ulnar deviasyona zorlanır. Eğer ağrı oluşursa test pozitif demektir.
De Quervain’s Tedavi,Rehabilitasyon ve Cerrahisi
de quervain cerrahiTedavi genelde konservatiftir. Tendonlar, başparmağı MKF eklemden palmar abdüksiyonda, el bileğini 15-20 derece ekstansiyonda stabilize eden uzun oponens ateli ile 2-3 hafta immobilize edilir. NSAİİ verilir. Daha sonra fizik tedavi (tens, ultrason, lazer…) ve başparmak ve el bileğine mobilizasyon egzersizleri uygulanır. Semptomları devam eden hastalarda tendon kılıfına lokal steroid enjeksiyonu yapılabilir. Steroid enjeksiyonu ile hastaların %70’inde tam ve uzun süreli rahatlama sağlanır. Semptomları konservatif tedaviye rağmen 6 aydan uzun süren hastalarda cerrahi dekompresyon endikasyonu mevcuttur. Konservatif tedaviye istenen cevabın alınamadığı hastalarda kortikosteroid enjeksiyonu ve cerrahi gevşetme kullanılır. Akut vakalarda birinci parmak abduksiyonda ve el bileği ekstansiyonda olacak şekilde alçı ile immobilizasyon faydalı olabilir. Bazı hekimler çıkarılabilir başparmak el bileği atellerini tercih etmektedir. Kortikosteroid enjeksiyonları, de Quervain hastalığında yaygın kullanılır ve doğru uygulanması durumunda sonuçları yüz güldürücüdür.

8.588 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Amputasyon nedir?

Farklı tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyecek bir uzvun kesilerek vücuttan ayrılmasına amputasyon denir. Amputasyon tarihin …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super