Diadinamik Akım ile tedavi

elektro-terapi_586_226 (1)1929 yılında Pierre Bernard, galvano-faradik akımları incelemiş ve diadinamik akımlar adını vermiştir. Bu akımlar tipleri ile karakterize olup aneljezik ve hiperemik etkileri vardır. Diadinamik akımlar sinüzoidal akımların bir çeşit rektifikasyonudur. İki sinüzoidal akım üst üste bindirilerek elde edilir. İkinci dalga birincinin aksi yönünde bindirilir. Sonra izoelektrik çizginin altında kalan kısım filtrelerle süzülür. Birinci dalga sabitidir, ikinci dalga şiddeti ise inişli çıkışlıdır.
Diadinamik akımın çeşitleri;
1-Difaz Fikse: Teknik olarak 50Hz’lik alternatif akım olup, tam dalga rektifiye edilmiştir. Genelde, diğer Diadinamik akım uygulamalarının öncesinde kullanılırlar. Ayrıca sempatik ganglionlar üzerine uygulamalarda kullanılır. Hasta uygulama sırasında iğneleme duyumu alır.
2-Monofaz Fikse: Teknik olarak 50Hz’lik bir akımın yarım dalga rektifikasyonudur. Bu tip akımlar konnektif dokunun non-spesifik stimülasyonunda ve Difas Fikse uygulamalarının ardından ağrılı spazm durumlarında kullanılır. Bu akımda hastalar kuvvetli bir vibrasyon duyusu alırlar.
3-Kurt Periyot: Difaz Fikse ve Monofaz Fikse uygulamalarının birbirini izlemesidir. Non-spazm ağrılı durumlarda ve travmatik durumlarda kullanılır.
4-Long Periyot: Monofaz Fikse akım çeşidinin ikinci bir Monofaz Fikse akım ile karışması sonucu oluşur. Uzun süreli ağrı kesici etkisi vardır ve nevralji-miyalji durumlarında uygulanır.
5-Ritm Senkop: Aralıklı olarak birbirini takip eden Monofaz Fikse ve Difaz Fikse tipinde akımlardır. Kas ve sinirlerde diagnostik amaçlar ile kullanılırlar.
Bu akımların nokta şeklinde uygulanmasında; küçük olan aktif elektrot (-) kutuba bağlanır. Büyük olan pasif elektrot ise bunun 2-3 cm kadar proksimaline yerleştirilir. Ayrıca sinirler üzerine, paravertebral şekilde, ganglionlar üzerine, damarlar üzerine de uygulama şekilleri vardır. Diadinamik akımların tedavi edici etkisi yalnız akım çeşidine bağlı değil, aynı zamanda şiddetine de bağlıdır. Kas egzersizi hariç tüm uygulamalarda kasta kontraksiyon açığa çıkmayacak düzeylerde akım verilmelidir. Diadinamik akımların özelliğinden dolayı uygulama süresi 3-4 dakika ile sınırlı tutulmalı, total uygulama süresi ise 12 dakikayı geçmemelidir.Ağrılı durumlarda her gün hatta günde 2 defa uygulanması tedavinin etkinliğini artırır. İki tedavi arasında ki süre 48 saati geçmemelidir.
Diadinamik akımın kullanım alanlarına bakacak olursak, burkulmalarda eklemin her iki yanına yerleştirilen elektrotlardan ağrılı durumlarda önce 1 dakika Difaz Fikse, ardından 3-4 dakika Kurt Periyot verilmelidir. Eziklerde ve kas incinmelerinde ağrılı noktaya 3-4 dakika Kurt Periyot uygulanır. Epikondilit durumlarında, küçük elektrot ağrılı yere, diğeri onun proksimaline yerleştirilerek 2-3 dakika Long Periyot verilir. İmmobil kalmaya bağlı olarak gelişen eklem sertliklerinde eklemin her iki yanına yerleştirilen elektrotlardan 5 dakika Kurt Periyot uygulanır. Ekstremite eklemlerinde artroz olduğu durumlarda Difaz Fikse, kurt Periyot ve Long Periyot transartiküler olarak uygulanır. Myalji ve Nevralji durumlarında önce Difaz Fikse, ardından Long Periyot tedavi edilecek bölgeye konur.
Tüm bu uygulamalar ilgili hastalıklarda güzel sonuçlar vermekle birlikte, yanlış uygulamaların faydadan çok zarar vereceği unutulmamalıdır. Bu tedavi teknikleri fizyoterapistler tarafından uygulanmalıdır.

16.691 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Bel Hastalarında Fizik Tedavi Modaliteleri

Bel ağrılı hastaların tedavisinde kullanılan sıcak, soğuk, masaj, traksiyon, alçak, orta ve yüksek frekanslı akımlar …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super