Dirsek Anatomisi

Dirsek eklemi, kol ile ön kolu bağlayan, hareketli, 3 kemiğin oluşturduğu 3 eklemi içeren menteşe tipinde kompleks bir eklemdir:

  • Humero ulnar eklem
  • Humero radial eklem
  • Radio ulnar eklem

Humero Ulnar Eklem:  Ginglimus tipi bir eklemdir. Sadece transvers bir ekseni vardır ve eksen boyunca fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yaptırılır.
Humero Radial Eklem: Sferoid tipte bir eklemdir. Buna rağmen hareket şekline göre plana türü eklemlere daha çok benzemektedir. Anuler ligaman nedeniyle bu eklemde sagital eksende radiusun abduksiyon ve adduksiyon hareketi yapılamaz. Sadece fleksiyon-ekstansiyon ile supinasyon-pronasyon hareketleri yapılabilmektedir.
Radio Ulnar Eklem: Trokoid tipte bir eklemdir. Supinasyon-pronasyon hareketleri yapılmaktadır.
Dirsek Bölgesi Kasları

• Fleksör Kaslar :  Brakialis, biseps braki, brakioradialis.

• Ekstansör Kaslar :  Triseps braki

• Supinatör Kaslar :  Biseps braki, supinator

• Pronator Kaslar :  Pronator teres, Pronator kuadratus

Ön Kol ve El Fonksiyonları için Görev Alan Kaslar
Fleksör Kaslar

 • Pronator teres

 • Fleksör karpi radialis

• Palmaris longus

• Fleksör karpi ulnaris

• Fleksör digitorum sublimus

Ekstansör Kaslar

• Ekstansör karpi radialis longus

• Ekstansör karpi radialis brevis

• Ekstansör digitorum kommunis

• Ekstansör karpi ulnaris

Dirsek Stabilitesini Sağlayan Yapılar

• Ulnar kollateral ligaman

• Radial kolleteral ligaman

• Anuler ligaman • İnterosseöz ligaman

• Humerusun ulna ve radius ile yaptığı eklemdir.

Ekstansör grup kaslar lateral epikondilden, fleksör grup kaslar medial epikondilden  orjin alırlar.  Dirsekteki lokalize bursalar da önemli yapılardır. En büyük ve en önemli bursa olekranonu üzerindeki deriden ayıran, oldukça yüzeyel yerleşimli olan olekranon bursadır. Ayrıca triseps tendonu ile olekranonun üst kısmı arasında, biseps tendonunun radial tüberositasın arka kısmına girdiği yerde dış yan bağın yanında da bursalar vardır.
Nörovasküler Oluşumlar
Dirsek eklemi eklemin tam önünden geçen brakial arterden sağlanan çeşitli periartiküler anastomozlarla beslenir.  Bu bölge C6-7 nörolojik segment ile innerve edilmektedir. Esas olarak radial ve muskülokutanöz sinirlerden innerve olur fakat median, ulnar ve bazen interosseöz sinirler de katkıda bulunur.
Hareketler
Dirsek ekleminin hareketleri ellerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesine olanak sağlar. Fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri dirsek ekleminde yapılan en geniş  hareket şeklidir. Ön kol  180°’ye kadar ekstansiyon yapabilir. Yaklaşık 150° fleksiyon, 75°-80° pronasyon ve 85°-90° supinasyon yapılabilmektedir. Kadınlarda daha fazla olmak üzere kol-ön kol arasında 10°-15°’lik valgus pozisyonu oluşur ve taşıma açısı olarak adlandırılır

14.341 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Diz Anatomisi ve Bağları

Diz eklemi sinovyal ve bikondillar tip eklemdir.  Medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral ve patellofemoral olmak üzere …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super