Diz Kasları

Diz eklemine hareket yaptıran kaslar uyluk ve bacak bölgesinde yer alırlar. Aşağıda verilen bazı kasların ana görevi ayağı ya da kalçayı hareket ettirmek olsa da; çift eklem katettikleri için dizin hareketlerinede yardımcı olurlar.
Ekstansör Kaslar 

 
 

 1. Quadriceps Femoris: Uyluk ön bölgesinin en büyük kasıdır. Dört başı vardır:
 2. Rektus Femoris: Proksimal yapışma yeri, bu parçanın, caput rectumu spina iliaca anterior inferiordan, daha ince olan caput reflexumu ise acetabulumun yukarısında bulunan os iliumdan başlar.
 3. Vastus Lateralis (V.L): Proksimal yapışma yeri, bu parça linea intertrochanterica, trochanter majorun tabanı, labrum laterale linea aspera ve septum intermusculare lateraleden başlar. V.L, M. quadricepsin en geniş parçasıdır.
 4. Vastus Medialis: Proksimal yapışma yeri, bu parça linea intertrochanterica, labium mediale linea aspera ve septum intermusculareden başlar.
 5. Vastus İntermedius: Proksimal yapışma yeri. Femur gövdesinin ön dış yüzeyinden başlar ve rektus femorisin derininde yer alır. Ortak distal yapışma yeri: Patella’nın proksimal kenarı ve patellar ligaman kanalı ile tibia’nın tuberositesine yapışır.

Fleksör Kaslar
Hamstring Grubu Kaslar: Uyluğun arka tarafında bulunan M. semitendinosus, M. semimebranosus ve M. biseps femoris kasları hamstring kasları olarak adlandırılır.

 1. Biceps Femoris: Caput longumu tuber ischiadicumdan, caput brevisi ise labrium laterale linea asperanın alt yarısı, crista supracondylaris lateralis ve septum intermusculare lateraleden başlar. İki başı da diz ekleminin hemen yukarısında birleşerek fibula başında sonlanır. Dize fleksiyon ve fleksiyon pozisyonda dış rotasyon yaptırır.
 2. Semitendinosus: Tuber ischiadicumdan başlar. Uzun bir kiriş aracılığı ile pes anserinusun yapısına katılarak tibia gövdesinin üst kısmının medialinde sonlanır. Dize fleksiyon, fleksiyon pozisyonunda iç rotasyon, uyluğa da ekstansiyon yaptırır.
 3. Semimembranosus: Tuber ischiadicumdan başlar. Tibianın iç kondilinin arka iç yüzünde sonlanır. Dize fleksiyon, fleksiyon pozisyonunda iç rotasyon, uyluğa da ekstansiyon yaptırır.
 4. Sartorius: Proksimalde spina iliac anterior superiora (S.I.A.S), distalde tibianın anterior, medial yüzeyinin proksimal kısmına yapışıp pes anserin grubuna katılır. Kalçanın fleksör, abduktor ve dış rotatoru, dizin de fleksörüdür. Dizin iç rotasyonuna da katkıda bulunur.
 5. Popliteus: Tibianın arka bölümünden başlar, tibiaya femur üzerinde rotasyon gücü sağlar ve tibianın femur altında arkaya doğru hareket etmesine direnç gösterir.
 6. Gastrokinemius: Medial ve lateral başları, femurun arka yüzünden çıkar ve diz eklemine fleksiyon yaptırır. Bu kas ayağın en kuvvetli fleksör kasıdır.

Diz Eklemine Rotasyon Yaptıran Kaslar

 1. İç rotatorlar: M. popliteus, M. semitendinosus, M. semimembranosus, M.sartorius ve M.gracilis. Çapraz bağların anatomisi iç rotasyon hareketine elverişli olmadığından, sadece 5-10 dereceye ye kadar yapılabilir.
 2. Dış rotatorlar: M. biseps femoris ve M. tensor fasciae latae’dır. Eğer lateral rotasyon hareketi fleksiyonda iken yapılırsa harekete sadece M. biseps femoris katılır. Dış rotasyon sırasında çapraz bağların gerginliği azaldığından, diz ekleminde dış rotasyon hareketi iç rotasyon hareketine oranla fazla olup 40-50 dereceye kadar yapılabilir

24.719 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir Yorum

 1. 01.02.2017 tarihinde öçbr yapıldı. Aradan 15 ay geçmesine karşın tibialis anterior kasında hala hissizlik var. Bu durum zamanla düzelir mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super