El Eklemleri

Art. intercarpales, her bir sıradaki karpal kemiklerin yan taraflarındaki karpal kemiklerle yaptığı eklemdir. Art. plana grubu eklemdir. Art. mediocarpalis, proksimal sıradaki karpal kemikler (os scaphoideum, os lunatum ve os triquetrum ) ile distal sıradaki (os trapezium, os trapezoideum, os capitatum ve os hamatum) karpal kemikler arasında oluşur.

Art. carpometacarpales, karpal kemikler ile metakarpal kemikler arasında oluşan eklemlerdir. Bunlardan birincisi art. carpometacarpalis pollicis os trapezium ile 1. metakarp arasında oluşur. Sellar tip eklem olup diğer art. carpometacarpal eklemlerden farklıdır. Art. carpometacarpalis 2.-5. eklemler dört eklem düzensiz eklem yüzlerine sahiptir, dolayısıyla art. plana grubuna girerler. Art. intermetacarpales eklemde, 2.-5. metakarpal kemiklerin proksimal uçlarındaki kıkırdakla kaplı yan yüzleri birbirleriyle eklem yaparlar. Art. metacarpophalangea eklem, metakarpal kemiklerin distal uçları ile birinci falanksların proksimal konkav uçları arasında oluşan eklemlerdir. Eklem yüzünün şekli spheroid tip ekleme benzer ancak hareketler bakımından art. Elipsoidea’ya benzemektedir. Art. metacarpofalangeal pollicis, ginglymus grubu ekleme benzemektedir. Art. interphalangeales, I. ve II. falanksların distal uçları ile II. ve III. falankların proksimal uçları arasında oluşur. Eklem yüzleri makaraya benzemesi nedeniyle ginglymus tipi eklemdir.

371 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Diz Anatomisi ve Bağları

Diz eklemi sinovyal ve bikondillar tip eklemdir.  Medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral ve patellofemoral olmak üzere …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super