ESWT tendon iyileşmesinde etkili midir?

Vücut dışında oluşturulan ses dalgalarının çelik başlı bir apilikatör ile istenilen bölgesine verilmesi esasına dayanan ESWT topuk dikeni ve tendinit gibi bir çok ortopedik vakada kullanılmaktadır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Tramvatoloji Anabilim Dalı’nda yapılan bir çalışmada ESWT tedavisinin tendon iyileşmesi üzerinde ki etkinliğini incelenmiş ve aşağıda ki verilere ulaşılmıştır;
“Fleksor tendon yaralanmalarında karşılaşılan temel sorunlardan birisi olan tendon çevresi yapışıklıkların engellenmesi ve aktif eklem hareket açıklığının sağlanması için bugün bilinen etkili çözüm uzvun erken hareketlendirilmesidir. Çalışmamızın amacı  intrasinovyal bir tendon olan FDP ( Flexor Digitorum Profundus; Derin Fleksör Tendon ) tendonunda uygulanan yaralanma ve onarım modelinde ESWT’ nin (Extracorporeal Shock Wave Therapy; Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi )  etkisini araştırmaktır. Bu çalışma Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından Ekim 2011- Haziran 2012 tarihleri arasında yapıldı. 
Çalışmamızda 80 adet Ross308 Broiler horozun sağ ayak orta parmağının derin fleksör tendonunda yaralanma ve onarım modeli oluşturuldu.  Primer onarım sonrası uygulanan ESWT’nin intrasinovyal tendon iyileşmesi ve yapışıklık oluşumu üzerindeki etkisi, histolojik ve biyomekanik analizlerle immobilizasyon ve kısıtlı parmak hareket grupları ile karşılaştırıldı.           
Histolojik veriler incelendiğinde toplam yapışıklık skoru bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Kantitatif yapışıklık skorları bakımından ise gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edildi ( p = 0,010 ). İnflamatuar evreleme skorları arasındaki fark gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bulundu ( p = 0,003 ). İmmobilizasyon + ESWT grubunda inflamatuar hücre göçünün anlamlı olarak farklı olması, tendon iyileşme sürecinin ESWT’ den etkilendiğini göstermektedir. Sonuç olarak, fleksör tendon yaralanmaları sonrasında yapılan cerrahi tedaviyi takiben ESWT’nin rehabilitasyonun bir parçası olarak kullanılıp kullanılmayacağı ile ilişkili ek deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.”

1.073 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Kinezyotape Bantlama Nedir?

Spor yaralanmalarını önlemek, kasların çalışmasını uyarmak, bölgesel ağrıyı azaltmak gibi amaçlarla uygulanan kinezyotape bantları uzun …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super