İnmede Risk Faktörleri

Yetişkinlerde sakatlık ve ölüme en çok neden olan nörolojik hastalık olması sebebiyle inme vakalarının önlenebilmesi için en etkili yaklaşım birincil korunmadır. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesiyle inme insidansının azalacağı ortaya konulmuştur.

İnme görülme sıklığında artışa sebep olan risk faktörleri başlıca değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri olarak iki gruba ayrılır. Yaş, cinsiyet, ırk, aile öyküsü ve genetik değiştirilemeyen risk faktörleridir. Değiştirilebilen risk faktörleri ise ‘kesinleşmiş risk faktörleri’ ve ‘kesinleşmemiş risk faktörleri’ olarak iki grupta değerlendirilir.

İnmede risk faktörleri

I. Değiştirilemeyen risk faktörleri

a. Yaş

b. Cinsiyet

c. Irk

d. Aile öyküsü/genetik

e. Ailede inme ya da geçici iskemik atak öyküsü

II. Değiştirilebilir risk faktörleri

a. Kesinleşmiş faktörler

1. Hipertansiyon

2. Sigara

3.Diyabetes Mellitus, hiperinsülinemi, glikoz intoleransı

4. Kardiyovasküler hastalıklar (Koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, periferik arter hastalığı

5. Asemptomatik karotis stenozu

6. Atrial fibrilasyon

7. Orak hücreli anemi

8. Dislipidemi

9. Obezite

10. Diyet ve beslenme alışkanlığı

11. Fiziksel inaktivite

12. Postmenapozal hormon tedavisi

b. Kesinleşmemiş faktörler

1. Metabolik sendrom

2. Alkol kullanımı

3. Hiperhomosisteinemi 4. İlaç kullanımı ve bağımlılığı

128 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Geleneksel Fizyoterapi

Pozisyonlama, eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, kompanzasyon teknikleri, mobilizasyon ve endurans egzersizlerinden …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super