Kifoz depresyona neden oluyor

kifozVücudun normal eğriliklerinden birisi olan torak kifozun normalden daha eğri duruma gelmesine hiperkifoz ismi verilir ve çeşitli semptomlarla kendini belli eden klinik bir soruna yol açar. Hastalar sırtlarında ağrı, hareket yeteneklerinde azalma, kas kısalığı ve solunum zorluğu gibi sağlık problemleri yaşarlar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da yaşlılarda kifozun yol açtığı problemler incelenmiş ve şiddetli kifozun bu kişilerde düşme korkusu, depresyon ve yaşam kalitesinin düşmesi gibi sorunlara yol açtığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın özeti aşağıda verilmiştir;
Yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkemizde yaşlanma ile beraber getirdiği sorunlar da artmaktadır. Eskiden sadece kozmetik bir deformite olarak görülen hiperkifoz artık birçok problemi de beraberinde getiren multifaktöriyel bir sağlık problemi olarak kabul edilmektedir.
Huzurevinde yaşayan bireylerin kifoz şiddetlerini ve kifozun denge,mobilite, kas kuvveti, esneklik, yaşam kalitesi ve depresyon durumlarını ne kadar etkilediğini ortaya koymak amacıyla planlanan bu çalışma Sivas İhramcızade İsmail Hakkı Toprak huzurevinde yaşayan yaşlılar ile yapılmıştır. Kurumda yaşayan tüm yaşlılar değerlendirilmiş ve çalışmaya katılma kriterlerine uygun olan 16 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan tüm yaşlılar kifoz şiddeti ve bunun sonucunda motor fonksiyon, denge, yaşam kalitesi, depresyon durumları ve düşme riski açısından değerlendirilmiştir. Kifoz derecesi oksiput-duvar mesafesi ve inklinometre ile kas kuvveti dinamometre ile, esneklik değerlendirmesi gonyometre ile, denge Berg Denge Testi (BDT) ile, mental değerlendirme Mini Mental Durum Testi (MMDT) ile yaşam kalitesi Nottigham Sağlık Profili (NSP) ile, mobilite Rivermead Mobilite İndeksi (RMİ) ile, düşme riski Tinetti Düşme Etkinlik Ölçeği (DEÖ) ile ve depresyon durumları Yesavage’in Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu elde edilen veriler SPSS (ver14.0) programı kullanılarak korelasyon analiziyle incelenmiştir. Yapılan korelasyon analizinde istatistiksel olarak önemli bulunan değerler arasında ise linear regresyon analizi yapılmıştır. Yanılma düzeyi (α) 0.05 olarak alınmış ve p<α önemli kabul edilmiştir.
Sonuç olarak İhramcızade İsmail Hakkı Toprak huzurevinde yaşayan yaşlıların kifozdan yüksek oranda etkilendikleri ortaya konmuştur ve bunun sonucunda ise kas kuvvetinin, mobilitenin, yaşam kalitesinin ve dengenin azaldığı; düşme korkusu ve depresyonun arttığı belirlenmiştir. Özellikle sırt ekstansör kas kuvvetindeki (p=0,032) ve mobilitedeki (p=0,044) azalma istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca kifoz derecesi ile esneklik değerleri arasında pozitif yönlü ilişki gözlenmiştir.

1.199 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Donuk Omuz'da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super