Kol ve önkol kasları

Kol bölgesinde yer alan kaslar ön ve arka olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenir. Ön grupta yer alan kaslardan M.brachialis ön kolun esas fleksör kasıdır. Pronasyon durumunda ki ön kola fleksiyon hareketini yaptırır. M.biceps brachii kası ise isminden de anlaşılacağı üzere iki başlı bir kastır. Ön kola süpinasyon ve fleksiyon yaptırır. Ayrıca uzun başı kolun fleksiyon yapmasınada yardım eder. Kolun ön kısmında yer alan üçüncü ve son kas M.coracobrachialis kasıdır, bu kasta  kola addüksiyon ve fleksiyon hareketlerini yaptırır. Ön grupta yer alan 3 kas N.musculocutaneus tarafından innerve edilir. Kolun arka kısmında yer alan M.triceps brachii ve M.ancenous kasları ön kola ekstansiyon hareketini yaptıran kaslardır ve N.radialis tarafından innerve edilirler.
Ön kolun kasları ön ve arka olmak üzere iki gruba ayrılırken, ön grupta kendi arasında yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç gruba ayrılır. Yüzeyel tabaka kaslarından M.pronator teres, N.medianus tarafından innerve edilir ve ön kola dolayısı ile de ele pronasyon hareketini yaptırır. M.flexor carpi radialis ve M.palmaris longus ele fleksiyon yaptıran kaslardandır ve her ikiside N.medianus tarafından innerve edilirler. Yüzeyel grupta yer alan son kas M.flexor carpi ulnaris ise N.ulnaris siniri tarafından innerve edilerek ele fleksiyon yaptırır. Orta grupta yer alan tek kas, M.flexor digitorum superficialis N.medianus tarafından innerve edilir. Fonksiyonu 2-5.parmakların phalanx media’larına ve dolayısı ilede ele fleksiyon hareketini yaptırmaktır. Derin kısmda yer alan kaslar M.fleksor digitorum profundus, M.fleksor pollicis longus ve M.pronator quadratus’un her üçünü birden N.medianus innerve eder.
Ön kolun arka kısmını yine yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç gruba ayırabiliriz. M.brachioradialis, ön kola fleksiyon yaptırır, M.extensor carpi radialis longus ise ele ekstansiyon yaptırır. Her iki kasta N.radialis tarafından innerve edilir. M.extensor carpi radialis brevis, M.extensor digitorum, M.extensor digiti minimi, M.extensor carpi ulnaris, M.supinator, M.abductor pollicis longus, M.extensor pollicis brevis, M.extensor pollicis longus, M.extensor indicis kaslarıda ön kolun arka bölgesinde yer alan kaslardır ve tamamı N.radialis’in dalı ola N.interessous posterior tarafından innerve edilir.

71.542 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super