Lateral Epikondilit'te Laser Etkili midir?

Lateral epikondilit tenisçi dirseği olarakta bilinen ve bilek ekstansör kaslarının aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Özellikle lateral epikondil çevresinde şiddetli ağrılar ile karakterize olan bu hastalığın tedavisinde ESWT, elektroterapi ve laser gibi fizik tedavi teknikleri kullanılmaktadır. Uludağ Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma da 50 hasta üzerinde laser ve plasebo laser etkinliği araştırılmış, aşağıda verilen sonuçlar elde edilmiştir;

Bu çalışma, lateral epikondilitin (LE) tedavisinde GaAs lazer uygulamasının etkinliğini araştırmak amacıyla randomize, prospektif, kontrollü ve çift kör olarak yapıldı.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na bağlı Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi polikliniğine Aralık 2007-Nisan 2008 tarihleri arasında başvuran LE tanısı alan 49 hasta (50 dirsek) çalışmaya alındı. 36’sı kadın, 13’ü erkek toplam 49 hastanın yaş ortalaması 47.53±9.46 olarak bulundu.  Hastalar lazer (n=25) ve plasebo lazer (n=25) grubu olmak üzere 2 gruba randomize edildi. Hastalara 3 hafta boyunca haftada 5 gün olmak üzere 15 seans lazer ve plasebo lazer tedavisi uygulandı. Hastalar başlangıçta, tedavi sonrasında (3.hafta) ve 3. ayda Kol, Omuz, El Sorunları Anketi (DASH), Hasta Bazlı Lateral Epikondilit Değerlendirme Testi (PRTEE), basmakla duyarlılık, algometrik duyarlılık, ağrısız kavrama gücü, Nottingham Sağlık Profili (NSP) ve Vizüel Analog Skala (VAS) ile ölçülen istirahat, hareket ve dirençli el bileği ekstansiyonuyla ağrı parametreleriyle ve tedaviye yanıt skoruyla değerlendirildi.
Tedavi sonrasında yapılan değerlendirmede her iki grupta da başlangıca göre tüm parametrelerde anlamlı düzelme görüldü (p<0.05). Lazer ve plasebo grupları karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı. 3. ay yapılan değerlendirmelerde de tüm parametrelerde anlamlı iyileşmelerin sürdüğü gözlendi. Gruplar arası karşılaştırmalarda dirençli el bileği ekstansiyonuyla ağrı, basmakla duyarlılık, DASH, PRTEE alt grup ve toplam skorlarında ve NSP ağrı alt grubunda lazer grubu lehine anlamlı düzelmeler görüldü (p<0.05). Tedaviye yanıt skorları incelendiğinde, 3.hafta sonunda gruplar arasında fark bulunmadı. 3.ayda kategori içine düşen hasta sayısı yeterli olmadığından istatistiksel değerlendirme yapılamadı.
Sonuç olarak LE’li hastalarda lazer tedavisi ile kısa dönemde plaseboya üstünlük sağlanamamış olmasına karşın uzun dönemde özellikle fonksiyonel parametrelerde anlamlı düzelme sağlanmıştır. Nispeten yan etkisiz bir tedavi olan lazer LE’in uzun dönem tedavi seçenekleri arasında yer bulabilir.

1.696 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Donuk Omuz'da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile …

Bir Yorum

  1. Hocam,
    Acu fizyoterapi 1.sinif ogrencisiyim tenisci dirsrgi hastaligiyla ilgili bir arastirmam var birebir sizinle gorusme imkanim var mi ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super