Legg Calve Perthes Ortezleri

legg calve perthes röntgen2Çok uzun yıllar önce tanımlanmasına rağmen etiyolojisi halen tam olarak bilinmeyen Legg Calve Perthes hakkında günümüzde hala çok farklı görüşler bulunmaktadır. 4-8 yaş hastalığı olan Legg Calve Perthes femur başının aseptik nekrozu ile karakterizedir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla 5 kat daha fazla görülür. Hastalığın 2 yıllık bir aktif süreci vardır, sonra kendiliğinden kaybolur.
Normalde vücut ağırlığı 2 alt ekstremite ile kalçadan dize, dizden de ayaklara aktarılmaktadır. Femur başının zayıf olduğu bu dönemde vücut ağırlığının etkisi ile yassılaşma meydana gelir, buna coxa plana adı verilir. Bu yassılaşma ekstremitede kısalığa neden olur ve hastalar aksayarak yürümeye başlar. Femur başının nekrozu eklem kıkırdağında aşırı büyümeye neden olur ve meydana gelen kıkırdak hipertrofisi nedeni ile femur başı asetabular kaviteye sığmamaya başlar ve asetabular kaviteye yapışma gösterir. Bu ciddi bir şekil bozukluğu ve dejenerasyona neden olur, ortaya çıkan görüntüye coxa magna ismi verilir.
Hastalığın tedavisinde ilk kullanılacak yaklaşım yatak istirahatidir, ancak çocukluk çağı hastalığı olduğu için bunu sağlamak pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle alt ekstremiteye yük bindirmeden hastanın mobilize edilmesi hedeflenmiş, bunun için özel ortezler geliştirilmiştir. Ortez tedavisinde femur başının zayıf olduğu dönemde femur başını yüklenmelerden korumak, femur başını en uygun pozisyonda asetabular kaviteye fikse etmek, çocuğun aktif yaşantısına devam etmesini sağlamak ve kalça ekleminin hareketliliğini korumak amaçlanır.  Bu doğrultuda pek çok ortez geliştirilmiştir.

  • Synder Ortezi: Bacağın ağırlığı, çocuk ayakta iken topuğa bağlanan bantlar yardımı ile ile omuzdan taşıtılır
  • Birmingham ortezi: Bacağın ağırlığı zincirler yardımı ile gövdeden taşıtılır. Ancak bu iki ortez artık kullanılmamaktadır çünkü alt ekstremiteden ağırlık geçmediği için kaslarda atrofi meydana gelir ve dizde fleksiyon kontraktürü oluşturma riski vardır.
  • Thomas ortezi: Bel kemerli ve ichial sekili bir uzun yürüme cihazıdır. Aslında normal bir uzun yürüme cihazından farksızdır ancak distal ucu ekstremitenin distal ucundan 2 cm daha uzundur ve özengi pottom bottom denilen bir parçaya bağlıdır. İki ekstremite arasında ki boy farkını eşitlemek için sağlam taraf ekstremite altına 2 cm takviye konur. Bu ortezde mantık ayağın yere değmemesi ve yük taşımamasıdır. Ancak yapılan araştırmalarda bu ortezi kullanan çocuklarda avesküler nekroz geliştiği gözlenmiştir. Bunun üzerine modifiye Thomas ortezi geliştirilmiştir. Bu da bel kemerli ve ishcial sekili bir ortezdir. Hedefi femur başını asetabular kaviteye 30 derece abdüksiyon ve 12 derece internal rotasyonda santralize etmektir. Bu dereceler ortezin kalça eklemi tarafından sağlanmaktadır. Ortezin fiziksel görünümü aşağıya kadar normaldir ama bir noktadan sonra lateral bar devam etmez. Medial bar ise devam eder ve daha sonra ikiye ayrılan bir özengi ile buluşur. Cihaz abdüksiyonda durur ve hastanın ayağı yerle temaz etmez, yanda durur.  Bu ortezi kullanan çocuk 2 aylık aralarla çağrılır ve ortezin kullanılıp kullanılmadığı ayakkabıya bakarak anlaşılır. Eğer çocuğun botunda aşınma varsa ortez amacına ulaşmıyor, çocuk ayağına yük veriyor demektir. Eğer pottom bottomda aşınma varsa ortez amacına ulaşıyor demektir.
  • Tachdjian trilateral ortezi: Quadrilateral bir soketi, iskial sekisi ve medialde tek bir lateral barı vardır. Trilateral denmesinin nedeni soketin lateral duvarının çıkarılmış olmasıdır. Bunun nedeni ise bacağın abdüksiyona gidişine yardımcı olmaktır. Modifiye Thomas ortezinde olduğu gibi ayak lateralde durur ve hasta pottom bottom özengiye basarak yürür. Modifiye thomas’tan farklı olarak bu ortezde pelvik kemer ve kalça eklemi yoktur. Rotasyonlar için skarpa üçgenine bası verilse de istenilen sonuç elde edilemez ve buda bu ortezi modifiye Thomas ortezine oranla dezavantajlı kılar.
  • Toronto ortezi: Bilateral legg calve perthes olan hastalarda bu ortez kullanılır. Bel kemeri ve kalça eklemi yoktur, uylukta 2 tane uyluk bandı vardır. Basit bir cihazdır ancak kullanımı zordur. Hastalar çift koltuk değneği kullanarak waddling gait yaparak yürürler. Bu ortez aynı zamanda unilateral legg calve perthes olsa dahi modifiye thomas’ın etkili olmadığı kişilerde de kullanılır.

3.296 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Kinezyotape Bantlama Nedir?

Spor yaralanmalarını önlemek, kasların çalışmasını uyarmak, bölgesel ağrıyı azaltmak gibi amaçlarla uygulanan kinezyotape bantları uzun …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super