Lumbal Bölge Bağ ve Ligamanları

Ligamentler statik stabilizatörlerdir ve basit olarak eklem hareket açıklığını kısıtlarlar. Lomber omurganın ligamentleri multisegmental olabilir, lomber omurganın birçok seviyesine veya intersegmental ligamentlere bağlantı yapabilirler, komşu vertebraları bağlarlar. Lomber omurganın majör ligamentleri şekilde görülmektedir.

  • Anterior longitudinal ligament: Bu multisegmental ligament vertebral cismin ön ve medial yüzlerini birleştirir ve bütün kolumna spinalis boyunca ilerler. Bu ligamentin majör görevi vertebral cismin anterior bölümünün anterior seperasyonunu engellemektir. Bu nedenle ekstansiyonu kısıtlamada majör role sahiptir.
  • Posterior longitudinal ligament: Bu multisegmental ligament vertebral kanalda bütün kolumna vertebralis boyunca vertebral cismin posterior yüzeyine bağlantılı olarak yerleşmiştir. Vertebral cisimlerin bu bağlantısı medial bölümü limitler, bununla birlikte bütün intervertebral disklerin posterior yüzeylerinin ligament bağlantıları boşluk oluşturur. Bu boşluktan paravertebral venöz pleksus geçer. Anterior longitudinal ligament gibi posterior ligamentte vertebra cisminin posterior seperasyonunu kısıtlar,  hiperfleksiyonu kontrol eder.
  • Ligamentum flavum: Bu, posterior elementleri, komşu vertebraların laminalarını bağlayan intersegmental bir ligamenttir. Yüksek oranda elastikiyete sahiptir. Komşu sinir kökleri ve spinal kordu sağlama alırken vertebra laminalarının seperasyonuna kısıtlı oranda izin verir. Faset eklemlerinin kapsüler bağını önde ve lateralde örter.
  • İnterspinöz ligament: Superior spinöz prosesin alt sınırının, inferior spinöz prosesin üst sınırına bağlantısını sağlayan intersegmental ligamentlerdir. Bunların rolü fleksiyon esnasında spinöz prosesin distraksiyonu kısıtlamaktır.
  • Supraspinöz ligament: Bütün kolumna vertebralis boyunca spinöz proseslerin posterior kenarlarını bağlayan multisegment bir ligamenttir. İnterspinöz ligamentlerin tersine supraspinöz ligamentler fleksiyon esnasında spinöz prosesin hareketlerini kısıtlar. L4 spinöz çıkıntısında sonlanır ve erektör spina tendonlarının çaprazlaşan lifleri ile devam eder. L4-5 ve L5-S1 arası hernilerin sık görülmesinin nedeni bu seviyelerde supraspinöz ligamanın yokluğu ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.
  • Vertebropelvik bağlar: Vertebropelvik bağlar lomber ve sakral kolon ile pelvis arasındaki bağlardır. Bunlar iliolomber, sakroiliak, sakrotuberoz ve sakrospinöz ligamanlardır. İliolomber bağın iki bandı L4 ve L5‟in transvers çıkıntısını krista iliakaya birleştirir. Sakruma L5‟i stabilize eden ana yapı iliolomber bağdır.

6.796 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super