Median Sinir Anatomisi

Median sinir, C6-T1 köklerinden çıkan, lateral ve medial kordun birleşmesi ile oluşan, mikst tip (duyu ve motor) bir sinirdir. Brakial pleksusta fasikülüs lateralisin radiks lateralis nervi mediani dalı ile fasikülüs medialisin radiks medialis nervi mediani dalının aksiller boşlukta birleşmesi ile aksiller arterin ön tarafında oluşur. Kolun medialinden sulkus bisipitalis medialise doğru inerken hiç dal vermeden pronator teres kasının iki başı arasından ön kola geçer. Ön kolda yüzeyel ve derin fleksör kasların arasında ilerlerken yüzeyel kaslardan  pronator teres kası,  fleksör karpi radialis kası, palmaris longus kası ve fleksör digitorum süperfisialis kasını innerve ederek karpal tünele girer. Median sinirin ön kolda verdiği en önemli dalı N.İnterosseos antebraki anterior dalıdır. Saf motor bir sinir olan  interosseos antebraki anterior siniri ön kol fleksör yüzde bulunan derin kasların innervasyonunu (fleksör digitorum profundus kasının radial yarısı, flexor pollicis longus kası ve pronator quadratus kası) sağlar. Fleksör retinakulum ile el bileği  kemikleri arasından karpal tünele giren median sinir, buradan elin tenar bölgesine ulaşır. Median sinir tenar bölgede abduktor pollisis brevis kası(APB), fleksör pollisis brevis kasının yüzeyel başı, opponens pollisis kası ve 1. ve 2. lumbrikal kasları innerve eder.

Kaynak:Budhiraja, V., R. Rastogi, and A.J.J.M.S. Asthana, Anatomical variations of median nerve formation: embryological and clinical correlation. 2011.

1 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Diz Anatomisi ve Bağları

Diz eklemi sinovyal ve bikondillar tip eklemdir.  Medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral ve patellofemoral olmak üzere …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super