Öğrencilerde omurga deformitesi sık görülüyor

omurilik_ve_omurga_tumorleri-1İnsan vücudunun düzgünlüğünü sağlayan, kol ve bacaklara giden sinirlerin çıkış noktası olan omurga belirli bir anatomiye sahiptir. Günlük hayatta ki alışkanlıklar, ağır işte çalışma, hatalı yapıla sportif aktiviteler ve sistemik hastalıklar gibi bir çok nedenle omurganın bu normal yapısı kaybolabilmektedir. Sırt ve bel ağrıları, bel fıtığı, kifoz, skolyoz ve lordoz gibi sağlık problemleri omurga deformiteleri ile ortaya çıkarlar.
Gazi Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da ilköğretim ve lise çağında ki öğrencilerde omurga deformitelerinin varlığı ve prevelansı incelenmiştir. Bu makalenin özeti aşağıdadır;
Bu çalışma Ankara ili Sincan ilçesinde bir ilköğretim okulunda
okuyan 12-14 yaş grubu kız öğrenciler ve bir lisede okuyan 15-17 yaş
grubu erkek öğrenciler üzerinde kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın
evrenini 218 kız, 196 erkek toplam 414 öğrenci oluşturmuştur.
Veriler soru formu, symmetrigraf, Adams öne eğilme testi ve görsel
muayeneyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 16.0 paket
programı kullanılarak yapılmış, veri analizinde ki-kare ve yüzde dağılımı
kullanılmıştır.
Çalışmamızda Symmetrigrafla skolyoz prevalansı %9.6, kifoz
prevalansı %6.5 bulunmuştur. Omurga deformitesi tespit edilen öğrenciler
ortopedist tarafından Orthoröntgenogram ile değerlendirilmiş ve 11
öğrenciye omurga deformitesi tanısı konmuştur. Omurga deformitesinin
erkeklerde kızlara göre daha sık olduğu (P=0.001) ve omurga deformitesi
ile okula çanta ile gitme (P=0.01) ve gün içinde uzun süre tv izleme (P=
0.043) arasında önemli ilişki olduğu saptanmıştır.
Çalışmamızda en yüksek prevalans Symmetrigrafla elde edilmiştir.
Bunun nedeni Symmetrigrafın daha küçük omurga açılanmalarını erken
dönemde tespit edebilmesi olabilir. Bu durum tarama programlarının
amacına uygun olarak şüpheli vakaların erken dönemde tespit edilmesine
ve gerekli müdahalenin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Okul
taramalarında hem kullanımının pratik olması hem de omurga eğriliklerini
erken dönemde tespit etmesi açısından Symmetrigrafın kullanılması
önerilmiştir.

1.203 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Donuk Omuz'da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super