Ortez ve rehabilitasyon dersi sınav soruları

sınavsorularıOrtez ve Rehabilitasyon dersi sınavına hazırlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon öğrencileri için bazı örnek sorular aşağıda verilmiştir. Sorular en alt düzeyden üst düzeye kadar karma sorulardır.
 
 
 
1.Legg calve perthes için kullanılan ortezlerde vücut ağırlığı nereden taşıtılır?
2.Corpus vertebra kırıklarında hangi ortez tercih edilir ve yük nereden taşıtılır?
3.Pes ekino-varus problemlerinde kullanılan ortez çeşidi hangi sınıflamaya dahil edilebilir?
A)Koruyucu B) Corrective C) Yardımcı D)Aksiyel yüklenmenin yönünü değiştirici E) Ağrıyı azaltıcı
4.Kısa yürüme cihazını oluşturan parçalar nelerdir?
5.Moldların proksimal sınırı neresidir ve bu sınırı oluşturan etken nedir?
6. I.Subtalar eklemi nötral pozisyonda tutmalıdır
II.Plantar fleksiyon spastisitesi olduğu durumlarda endikedir
III.MLA desteği şarttır
Gece moldları için hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D II ve III E) I, II ve III
7.Pes ekinovarusun konservatif tedavisinde kullanılan ortez ve kullanım açıları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Tachdijan ortezi kullanılır
B)Diz 60 derece fleksiyon
C)ayak bileği 90 derece nötral pozisyon
D)Subtalar eklem nötral pozisyon
E)Ön ayak nötral pozisyon
8.Uzun yürüme cihazlarında uyluk bandının üst sınırlarını belirtip, sınırlar arasında ki farkın nedenini yazınız.
9.Ayak bileği ekleminde varus-valgus deformitesi varsa uzun yürüme cihazında …….. kullanılır. Valgus için ……’de, varus için ………’de bağlanır.
Boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
10.Modifiye Thomas ortezi hangi hastalıkta kullanılır ve yerleştirme açıları nasıldır?
11.Bilateral legg calve perthes hastalarında kullanılan ortezlerden iki tane yazarak birisini açıklayınız.
12.Patello-femoral disfonksiyonda kullanılacak ortez hangisidir?
A)Toronto B)Twister C)Palumba D)İsveç diz kafesi E)Lenox-hill
13.DKÇ için kullanılan ortezlerden hangisinin avasküler nekroz riski en azdır?
A) Pavlik bandajı B)Denis brown C)Barlow ortezi D)Van roosen ortezi E)Frejka yastığı
14.DKÇ için kullanılan ortezlerden hangisinin avasküler nekroz riski en fazladır?
A) Pavlik bandajı B)Denis brown C)Barlow ortezi D)Van roosen ortezi E)Frejka yastığı
15.Aşağıdakilerden hangisi TLO bir ortezdiz?
A)Taylor B) Knight C) Arnold D) Polietilen ceket E)Jewet
1.Tuberositas ischii 2.Hiperekstansiyon korsesi, arcus vertebradan 3.B 4.Özengi, ayak bileği eklemi, lateral barlar, baldır bandı 5.Fibula başının 3-7 cm altı, buraya kadar çıkar çünkü bu bölgeden geçen perenoal sinire baskı yapmaması istenir 6.C 7.D 8.Medial kısmı adductor bölgeye kadar, lateral kısmı trochantor majore kadar çıkar. Bu farkın nedeni addücyor bölgede baskıyı azaltmaktır 9.T çektirmesi, medial, lateral 10.Femur başı aseptik nekrozu içn kullanılır, 30 derece abduksiyon, 12 derece internal rotasyonda yerleştirilir 11.Scottish rite ve toronto ortezleri. Toronto ortezinde bel kemeri ve kalça eklemi yoktur. 2 adet uyluk bandı vardır ve dizler arasında ayak tablalarıyla bağlantı sağlayan çubuklar bulunur. Hastalar çift koltuk değneği kullanır ve waddling yürüyüşü ile yürür. 12.C 13.A 14.B 15.A

12.448 kere okundu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super