Psikolojik Durum Ağrıyı Körüklüyor

Vücudun temel koruyucu mekanizmalarından olan ağrı çok çeşitli hastalıklarla birlikte ortaya çıkabilen bir durumdur. Genellikle ikincil olarak gelişen bir durumdur ve birincil olaya paralellik gösterir. Altta yatan ağrı nedeninin ortadan kaldırılması ağrının da ortadan kalkmasını sağlayacağı gibi, altta yatan nedenin daha kötü duruma gelmesi ağrıyı daha da körükleyebilir. Bunun dışında ağrı sosyal durum, psikolojik durum ve biyolojik durum gibi bir …

Devamını Oku

Adheziv Kapsülit Tedavisinde Çeşitli Tekniklerin Karşılaştırılması

Adheziv kapsülit omuz ekleminin her yöne hareketlerinde meydana gelen hareket kaybıdır ve donuk omuz ismi ile bilinir. İlk belirtisi ağrıdır ve tedavi zamanında başlamazsa omuzda hiç bir hareket kalmayıncaya kadar ilerler. Clewley ve arkadaşları yaptıkları çalışma da adheziv kapsülit tedavisi için çeşitli teknikleri karşılaştırmışlardır. Aşağıda bu olgu sunumunun özeti verilmiştir; Bu olgu sunumunda, yazarlar evre 2 aşamasındaki adheziv kapsülitli 54 …

Devamını Oku

Adheziv Kapsülit nedir?

Adheziv kapsülit, donuk omuz olarakta bilinen bir omuz eklemi hastalığıdır ve omuz ekleminin aktif-pasif bütün yönlere olan hareketlerinin kaybolmasıdır. Problem omuz ekleminde ki bir ağrı ile başlar ve hareketi kısıtlayan ağrı zamanla omuzun donmasına ve omuzda hiçbir hareketin yapılamamasına neden olur. Özellikle tedavi edilmemiş periartrit hastalığının ileri dönemde adheziv kapsülite dönüşmesi şaşırtıcı değildir. Hastalığın genel popülasyonda görülme sıklığı %2 dolaylarındadır …

Devamını Oku

Lateral Epikondilit nedir?

Lateral epikondilit, lateral epikondil ve bilek ekstansör birleşme yerinde ağrıya yol açan tendinopatidir. El bileği ekstansiyonunu gerektiren aşırı yükleyici ve tekrarlayıcı hareketlerle ortaya çıkmaktadır. Tekrarlı ve aşırı yüklenme ile dokunun kuvvet, esneklik ve endurans toleransı aşılarak doku hasarı meydana gelir.  Lateral epikondilit ilk olarak 1873 yılında yazıcı krampı olarak tanımlanmıştır. 1883’te ise Major tenisçilerde ağrıya yol açan durum olduğunu belirtmiştir.  …

Devamını Oku

Menisküs Anatomisi

Menisküsler, femur kondilleri ile tibia platosu arasında yer alan, hilal şekilli, üçgen kesit yüzeyine sahip, özelleşmiş fibröz kıkırdak yapılı dokulardır. Eklem yüzeyini derinleştirerek tibia platosu ile femur kondillerinin uyumunu arttırmak görevleri arasında olup anatomik şekilleri de bu yönde gelişmiştir. Lateral ve medial olmak üzere her dizde toplam iki adet menisküs bulunur. Menisküslerin periferleri konveks olup diz eklem kapsülüne yapışır. Bu …

Devamını Oku

Trigeminal Nevralji nedir?

Trigeminal nevralji kranial sinirlerden olan trigeminal sinirin şiddetli ağrısı ile karakterize bir problemdir. Bu ağrı genellikle yüzün bir tarafında olur ve çok şiddetli elektrik çarpması şeklindedir. Ağrılar ara sıra açığa çıkar, ne zaman açığa çıkacağı belli olmayan bu ağrılar kısa sürede geçer. Bu hastalarda ağrı öyle şiddetlidir ki kişiler hayatları boyunca böyle bir acı ile karşılaşmadıklarını ifade ederler. Ağrı kendiliğinden …

Devamını Oku

Osteomalezi nedir?

Osteomalezi kemik mineral yapısında ki bozulmalarla karakterize bir kemik hastalığıdır. Hastalık herkeste görülmekle birlikte en çok doğum yapmış emzikli kadınlarda daha sık görülür. Bu hastalık kemiklerde kalsiyum eksikliği nedeni ile oluşur ve buna bağlı olarak kemiklerde yalancı kırıklar meydana gelir. Bütün bunların sebebi vücuttaki D vitamininin eksikliğidir. Bu çok zaman iyi beslenememe sonucu veya alınan vitaminin barsaklardan emilememesi neticesi meydana …

Devamını Oku

Lepra nedir?

Lepra hastalığı 1876 yılında tıp litaratürüne girmiş, basil yüzünden gerçekleşen ve deri ile sinirleri mesken tutan tanısı kolay bir hastalıktır. Kronik seyirli enflamatuar bir hastalık olan Lepra hastalığıyla muzdarip 4 milyon insan olduğu düşünülmektedir. Lepra hastalığı cüzam olarakta bilinir. Eğer cüzamlı hastalara geç tanı konulursa ya da doğru tedavi edilmezlerse, hastalığın seyri sırasında çevresel (periferik) sinir dokusunda oluşan yıkıma bağlı …

Devamını Oku

Vertebral Kolon

Vertebral kolon, gövdenin merkezi kemik sütunudur. Kafatasını, pektoral kavşağı, üst ekstremiteleri ve göğüs kafesini taşır ve pelvik kavşak aracılığı ile vücut ağırlığını alt ekstremitelere iletir. Vertebral kolon kavitesi içinde, medulla spinalis, spinal sinirlerin kökleri ve onları örten meninksler bulunur. Vertebral kolon, 7 servikal, 12 torakal, 5 lomber, 5 sakral ve 4 koksigeal olmak üzere 33 vertebradan oluşur. Vertebralar segment yapısı …

Devamını Oku

Boyun tutulması

Boyun tutulması her yaşta ortaya çıkabilen ve birçok insanın karşılaştığı, boyun çevresi kaslarının ağrılı spazm durumudur. Özellikle boyun hareketlerinden sorumlu trapez kasının spazm durumu sık karşılaşılan bir durumdur.  Çoğu zaman soğuk havaya karşı kasların verdiği bir tepki ya da uzun süreli yanlış pozisyonda durma gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Diğer nedenler ise şu şekilde sıralanabilir; Yanlış pozisyonunda uyumak Sürekli …

Devamını Oku

Kuru iğneleme boyun ağrısında etkili midir?

Kuru iğneleme, MAS (Myofasial Ağrı Sendromu,Kas Romatizması),Baş ağrıları –Fibrositler,Disk hernisi (bel-boyun fıtığı) ,Bel,boyun ve sırt ağrıları,Spor yaralanmaları,Eklem problemleri ,Donuk omuz (frozen shoulder),Lateral ve medial epikondilit (Tenisçi ve golfçü dirseği),Duruş bozukluğuna bağlı ağrıları,Çene kilitlenmesi (TME disfonksiyonları) ,Kalça,diz ve ayak-ayak bileği problemleri ,Omuz,dirsek ve el bileği ağrıları ,Tendinit ve ligamentitler ,Topuk dikeni ,Kas spazmları gibi çok geniş bir yelpazede kullanılabilen, herhangi bir ilaç içermeyen fizik tedavi tekniğidir. Bu teknikte …

Devamını Oku

Topuk Dikeni nedir?

Topuk dikeni tıp dilinde Plantar Fassitis olarak bilinir ve ayak tabanında şiddetli ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Aşırı ayakta durma, ayak tabanının aşırı kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak açığa çıkabilen bu durum sabahları uyanıldığında daha ilk birkaç adımda ayak tabanında ki dayanılmaz ağrı ile kendini belli eder. Çok fazla koşma ve zıplama, uzun süre ayakta durma ve ayak tabanını zorlayıcı …

Devamını Oku

Tendon Biyomekaniği

Fleksör tendon biyomekaniğini anlama, üst ekstremite hastalıklarının tedavisi ve doğru değerlendirilmesi için önemlidir. Fleksör tendonlar kas kontraksiyonuyla, hareketle ve eklemin stabilizasyonuyla sağlanan güçleri önkoldan parmağa ileten kablolardır. İnsan elinin güçlü tutma ve hassas dokunmayı bir arada yapma yeteneği fleksör tendonların organizasyonundan ve farklı konumlarda değişen güç derecelerini oluşturmaktaki yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Ekstrinsik parmak fleksiyon sisteminin  esas bileşeni  FDP’ dir  ve yaralanması …

Devamını Oku

ESWT nedir?

ESWT , yani şok dalga tedavisi bir cihaz yardımı ile oluşturulan güçlü ses dalgalarının çelik bir başlıkla vücudun istenilen bölgelerine tedavi amacı ile verilmesi işlemidir. Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan tedavi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Her seans 20 dakika sürer ve toplamda 4-6 seans uygulama yapılır. Haftada bir …

Devamını Oku

ESWT tendon iyileşmesinde etkili midir?

Vücut dışında oluşturulan ses dalgalarının çelik başlı bir apilikatör ile istenilen bölgesine verilmesi esasına dayanan ESWT topuk dikeni ve tendinit gibi bir çok ortopedik vakada kullanılmaktadır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Tramvatoloji Anabilim Dalı’nda yapılan bir çalışmada ESWT tedavisinin tendon iyileşmesi üzerinde ki etkinliğini incelenmiş ve aşağıda ki verilere ulaşılmıştır; “Fleksor tendon yaralanmalarında karşılaşılan temel sorunlardan birisi olan tendon …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super