Tortikollis'te fizik tedavi

Tortikolis klinik olarak dönük ya da eğik boyun anlamına gelmektedir. Çocuklarda oldukça sık görülen bir problemdir ve konjenital ya da sonradan kazanılmış olabilir. Konjenital muskular tortikolis konjenital tortikolisin en sık rastlanan formudur. İnsidansı %1-2 civarındadır ve makat gelişi olan çocuklarda daha sık gözlenmektedir. Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Anne karnında ya da doğum sırasında oluşan bir olaya bağlı baş pozisyonundaki bir …

Devamını Oku

Tortikollis ve tedavisi

Boyun eğriliği anlamına gelen tortikollis’e neden olan birçok faktör vardır. Yenidoğan bebeklerde en çok karşılaşılan tipi konjenital muskuler tortikollistir. Konjenital muskuler tortikolliste sternokleidomastoid(SKM) kasının hasarı ya da kısalığı söz konusudur. Boynun her iki yanında yer alan SKM kası sternumdan başlayıp kulağın arkasında yer alan mastoid çıkıntıya yapışır. Bu kas kasıldığında başı kendi tarafına doğru eğer, zıt tarafa doğru çevirir. Bu …

Devamını Oku

CP tiplerine uygun ortezler

Serebral palsi’li çocuklarda ortezler işlevi artırmak, şekil bozukluğu oluşumunu engellemek, eklemlerin uygun pozisyonda durmasını sağlamak, destek sağlamak, spastisiteyi azaltmak ameliyat sonrası düzgün duruşu sağlamak gibi amaçlarla kullanılır. Bu yazımızda bazı Serebral palsi tiplerinde kullanılan ortez tiplerini inceleyeceğiz. Diskinetik tip: Diskinetik tip CP’li çocukların çoğu yürüyemez. Yürüyen çocuklarda ise düzensiz, sarsak bir yürüyüş paterni vardır. Ekstremitelerde kontraktür hemen hemen hiç görülmez. …

Devamını Oku

Serebral palsi'de kullanılan ortezler

Ortez, spastik çocuklarda kol veya bacağı belirli bir pozisyonda tutmaya yarayan yardımcı aletlere verilen isimdir. Serebral palsi’li çocuklarda ortezler işlevi artırmak, şekil bozukluğu oluşumunu engellemek, eklemlerin uygun pozisyonda durmasını sağlamak, destek sağlamak, spastisiteyi azaltmak amelyat sonrası düzgün duruşu sağlamak gibi amaçlarla kullanılır. Ortez yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir; -Nörolojik defisitin düzeyi, -Alt ekstremiteler ve gövdede istemli kas kontrolü, -Eklemlerde ki …

Devamını Oku

Serebral palsi'de tedavi yaklaşımları

Serebral palsi terapisinin amacı çocuğa var olan nöromotor kapasite ile gerçekleştirebileceği optimum fonksiyonu kazandırmak olmalıdır. Bu amaçla motor bozukluğun yarattığı sorunların günlük yaşamda ki olumsuz etkilerini en aza indirmek, aileye kontraktür,spastisite ve diskinetik hareketlerin azaltılması için pozisyonlama ve egzersizleri öğretmek ve çocuğu güçlendirmek gerekir. Nörolojik sorunun giderilmesine yönelik etki bir yöntem henüz bilinmediği için hasta ve ailesine bu konuda zaman …

Devamını Oku

Serebral palsi'de değerlendirme

Serebral palsi değerlendirmesinde amaç CP’yi diğer çocukluk çağı progresif nörolojik hastalıklardan ayırmaktır. Ayrıca yapılan değerlendirmeler çocuğun gelişimsel seviyesini ve ihtiyaçlarını, tutulum seviyesini belirler. Fonksiyonel durumu ve ikincil deformiteleri değerlendirerek hastanın gereksinimlerini ortaya koyar.  Yapılacak değerlendirmeler uygulanacak fizyoterapinin planını çıkarmak için oldukça önemlidir. Değerlendirme küçük çocuklar için annesini kucağında odaya girerken başlar. Anne çocuğu neresinden tutuyor? Baş orta hatta tutulabiliyor mu? …

Devamını Oku

Serebral palsi'nin tipleri

Serebral palsi doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası nedenlerle açığa çıkan beyin hasarı sonucu çeşitli klinik bulgular kompleksidir. Serebral palsiye neden olan bir çok faktör olabilidiği gibi serebral palsinin bir çok sınıflandırması da vardır. Klinik bulgularına göre serebral palsi; spastik, korea, atetoz, ballissumus, tremor, rigidite, distoni, ataksik, hipotonik ya da mix tip gruplarına ayrılır. Ekstremite dağılımına göre ise diparezi, …

Devamını Oku

Serebral palsi nedenleri ve belirtileri

Serebral palsi(CP), prenatal, perinatal veya postnatal dönemlerde immatür beynin değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan kalıcı bir hastalıktır. Hastalığa birlikte kas tonus bozuklukları, postür bozuklukları; duyu,algı ve davranışlarda bozukluklarda eşlik eder. Türkiye’de serebral palsi her 1000 canlı doğumda 4,4 oranında görülmektedir. Bu oranın fazla olmasında akraba evlilikleri, hamilelikte geçirilen hastalıklar, bebek bakım şartlarının yetersiz oluşu, doğum şartlarının olumsuzluğu …

Devamını Oku

Bebeklerde refleks gelişim

Bir çocuğun normal gelişiminde relex ve reaksiyonlar gereklidir. Bu refleksler ile oluşan cevaplar çocuğu dönme oturma, emekleme ve ayakta durma gibi motor gelişimin basamaklarına hazırlar. Normal gelişimde primitif refleksler zamanla kaybolarak yerini düzeltme ve denge reaksiyonlarına bırakırlar. Üst motor merkezlerin bu refleksler üzerinde ki inhibisyon kontrolü bozulur veya gecikirse primitif paternler üstünlük kazanır. Moro refleksi, kavrama refleksi, arama ve emme …

Devamını Oku

Siyatalji tedavisi ve öneriler

Siyatalji veya siyatik hastalığı; dördüncü ve beşinci bel omurları arasından çıkan siyatik isimli vücudun en kalın sinirde görülen ve kalçada topuklara kadar hissedilen ağrılı hastalığa verilen isimdir. Bu sinirde meydana gelen ağrıya genellikle sinirin çıktığı bel omurlarında kaymalar veya eklem iltihapları neden olur. Siyatik ağrısı kendini iki şekilde belli eder. Ya devamlı hafif bir ağrıdır ya da arada bir gelen …

Devamını Oku

Siyatik hastalığı nedir?

Siyatalji veya siyatik hastalığı; dördüncü ve beşinci bel omurları arasından çıkan siyatik isimli vücudun en kalın sinirde görülen ve kalçada topuklara kadar hissedilen ağrılı hastalığa verilen isimdir. Bu sinirde meydana gelen ağrıya genellikle sinirin çıktığı bel omurlarında kaymalar veya eklem iltihapları neden olur. Siyatik ağrısı kendini iki şekilde belli eder. Ya devamlı hafif bir ağrıdır ya da arada bir gelen …

Devamını Oku

Koordineli hareketlerde baş pozisyonu

İnsanlar, tüm vücudu ilgilendiren koordineli hareketleri (kayak, jimnastik, yürüme ya da araba kullanma gibi) yaparken başın pozisyonunu vertikal düzlemde tutma eğilimindedirler. Elin belirli objeye uzanması esnasında, merkezi sinir sistemi eli ve hedefi hem görsel hem de kinestetik referans çerçevesinde (her iki duyuyu kombine ederek değerlendirmek yerine) karşılaştırır. Bu çalışmada, kişilerden baş düz, yana eğik pozisyondayken, ellerini görmeden görsel bir hedefi yakalamaları …

Devamını Oku

Siyatalji'de manuel terapinin etkisi

Sakroiliak eklem (SE) siyatalji olarak bilinen, diz altına yansıyan ağrının olası kaynağı olarak genellikle göz ardı edilir. Bu çalışmanın amacı prospektif olarak, fizyoterapinin, manuel terapinin ve eklem içi kortizon enjeksiyonunun SE ile ilgili bacak ağrısı olan hastalarda kısa dönem etkilerini belirlemektir. 51 hasta rastgele yöntem ile üç ayrı gruba ayrıldı. SE’den kaynaklanan bacak ağrısının teşhisi lomber omurlar, pelvis ve SE’nin …

Devamını Oku

Boyun ağrısı ve kraniyo-servikal fleksiyon

Boyun ağrılı kişiler kranial-servikal fleksiyon testi (KSFT) yaptıklarında, derin boyun fleksörlerinin aktivasyonu azalır. Bu hareket egzersiz olarak kullanılırsa, boyun ağrısını azaltır ve boyun fleksörlerinin daha iyi koordine olmasını sağlar. Bu çalışma, 3 dakika boyunca yapılan kranial-servikal fleksiyonun erken dönem etkilerini karşılaştırmaktadır, egzersizin ilk 1 dakikası fizyoterapist yardımıyla yapılan grup(egzersiz grubu) ve pasif mobilizasyon ile birlikte yardımlı kranial-servikal fleksiyon yapılan grup …

Devamını Oku

Sempatik-Parasempatik sistemler

Sempatik Sinir Sistemi Pregangliyonik hücrelerin gövdesi omuriliğin toraks ve lumbal bölgelerindeki (Tl-L 3 ) lateral boynuzda bulunur. Bu nöronlardan kaynaklarının aksonlar ön kökler yoluyla çıkarak çift teşkil eden  paravertebral veya çift olmayan prevertebral abdominal gangliyonlarda sonlanır. Paravertebral gangliyonlar omuriliğin iki yanında sempatik zinciri yaparlar. Postgangliyonik aksonlar sempatik zincirden çıkarak hedef  dokulara (daha çok düz kaslar)  ulaşır. Sempatik gangliyonların büyük çoğunluğu …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super