İnspiratuar kas eğitimi

Bu sistematik derleme inspiratuar kas eğitiminin (İKE), inspiratuvar kas kuvvet enduransını, mekanik ventilasyondan ayırmanın kolaylaştırması, sağkalımı artıracağını, tekrar yapılacak entübasyon mekanik ventilasyon yapılan kişilerin trakeostomisini azaltıp azaltamayacağını araştırmaktadır. Bu derlemeye İKE ile sham ve kontrol grubunu karşılaştıran çalışmalar dahil edilmiştir. Toplamda 150 katılımcıdan oluşan 3 çalışma incelenmiştir. Çalışmalar, eğitime başlama süresi, kullanılan cihazlar, eğitim protokolleri ve sonuç ölçümleri açısından değişiklik …

Devamını Oku

Üst ekstremite kemikleri

Üst ekstremite(el ve omuz arasını kapsayan kısım) vücudun en ince ve koordine hareketlerini yapabilmesi açısından geniş hareket yeteneğine sahip kemik ve eklemlerden oluşur. Özellikle omuz eklemi vücudun en hareketli, ve bu hareket yeteneği ile vücudun çıkık riski en yüksek olan eklemidir. Üst ekstremite kemikleri omuz bölgesinde Clavicula, scapula ile başlar.  Clavicula s şeklinde iki ucu olan ve halk arasında köprücük …

Devamını Oku

Kalça kasları için spesifik egzersizler

Bu EMG çalışması gluteus medius (GM) ve gluteus maksimusun (SupGMx) superio parçası ile tensor fascia late’yı (TFL) karşılaştırmaktadır. Bu çalışma hangi egzersizin GM ve SupGMx’da yüksek EMG aktivitesi ve TFL’de düşük aktivitesi oluşturduğunu araştırmaktadır. Her üç kas da kalça abduktorüdür. Fakat, TFL kalça internal rotatörüdür ve aşırı internal rotasyon bir çok kas-iskelet sistemi rahatsızlığının bir faktörü olabilir. TFL, iliotibial band boyunca …

Devamını Oku

Amfizem ve tedavisi

Amfizem terminal bronşiollerin distalinde kalan kısmın genişlemesi ve alveol duvarlarının harabiyeti ile karakterize bir solunum hastalığıdır. Resprituar bronşiollerde ki genişleme aormaldir. Hasta nefes alır ama bu genişlemeden dolayı aldığı nefesi rahat bir şekilde geri veremez. Sigara,enfeksiyon,çevre koşulları, alfa1 antitripsin eksiliği hastalığın tetikleyici nedenleri arasında yer alır. Solunum yollarında daralma genel olarak bronşiollerde başlar. Sekresyon, infeksiyon gibi nedenler bronşiollerin iltihabına, daralmasına, …

Devamını Oku

Torakal Kifoz ve tedavisi

Tıp dilindeki ismi ile Thoracic Kyphosis, yani kamburluk vücudun doğal eğriliklerinden olan torakal kifozun artmasına verilen isimdir. Vücudun dik bir pozisyonda durmasını sağlayan vertebral kolon, vücut ağırlığını en ekonomik şekilde ayaklardan yere aktarmak için çeşitli eğriliklerden oluşmaktadır. Bu eğriliklerden torakal kifoz henüz fetal dönemde (anne karnında) geliştiği için primer eğriliklerden birisidr. Bu eğrilik postür bozuklukları, alışkanlıklar, yaşam biçimi ve çalışma …

Devamını Oku

Diz protezi ve zayıflama

Total diz protezi (TDP) olması gereken osteoartritli kişiler egzersiz yapamamanın ve kilo vermenin en büyük nedeni olan diz ağrısından sık sık yakınırlar. Kilo alımı kısır döngüye neden olarak osteoartrit sürecini daha da kötüleştirir. TDP sonrası kişinin mobilitesi artar ve bu teorik olarak kilo verme şanslarını arttırır. Bu prospektif çalışma TDP pre-operatif ve post-operatif 1. yıldaki beden kitle indeksini (BKİ) araştırmaktadır. TDP …

Devamını Oku

Hamstring yaralanmaları

Hamstring yaralanmaları çok sıktır ve elite futbol oyuncularında yüksek oranda görülür. Hamstring yaralanmaları daha çok kas uzun pozisyonundayken olur. Bu çalışma iki farklı rehabilitasyon programını karşılaştırmaktadır. Yeni bir metot olan hamstring egzersizlerinin daha çok kas ve tendon uzun pozisyondayken yapılan (daha çok eksantrik hareketler) L protokolü ile uzunluğa odaklanmadan yapılan geleneksel metot olan C protokolü karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 75 futbol oyuncusu dahil …

Devamını Oku

Multiple Skleroz (MS) nedir?

Multiple Sklerozis (MS), ekserebasyon ve remisyonla seyreden yavaş ilerleyen bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalığın sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan çalışmalar hastalıkta otoimmün bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. İmmün sisteme olan bir uyarı ile vücudun kendi savunma sistemi, miyelin kılıfı yabancı hücre zannederek saldırır. Bunun sonuncunda miyelin kılıfta çatlamalar, bozulmalar, kopmalar ortaya çıkar ve sonrasında inflamasyon oluşur. İnflamasyon …

Devamını Oku

Statik germe ve egzersiz

Statik germenin egzersiz esnasındaki yaralanma riskini düşürdüğüne inanılır ve bu nedenle yıllardır egzersizden önce yapılmıştır. Son zamanlarda, yeni kanıtlar ve derlemeler egzersizden önce yapılan SG’nin performansı özellikle de maksimal ve patlayıcı kuvveti azaltabileceğini bildirmektedir. Bu meta-analizin amacı statik germenin kas fonksiyonu ve egzersiz performansı üzerine etkisini araştırmak ve klinik ilişkisini belirlemektir. Ayrıca kişiler arasındaki olası farklılıklar ve performans testlerinin tipini …

Devamını Oku

Vertebral kolon anatomisi

Üst üste oturan ve birbiriyle eklemleşen omur adlı kemiklerden oluşur. Omur gövdelerinin arasında omurlar arası disk adı verilen kıkırdaksı bir yapı bulunur. Omurga dölüt evresinde arka kordonundan ve nöral tüpün çevresinde biriken mezen-kim hücrelerinden oluşur. Daha sonra kıkırdak evresinin ardından kemik oluşumu gerçekleşir. Omurga 33 (bazen 34) omurdan oluşur; gövdenin tam orta çizgisinde ve sırta yakın yerleşmiştir. Omurganın bütünlüğünü çok …

Devamını Oku

Osteoporoz ve beslenme

Osteoporoz yaşlı popülasyonu etkileyen sık görülen bir hastalıktır ve artmış kalça kırık riski ile ilişkilidir. Kalça kırıkları farklı şiddette (Garden I-IV) ve Kyle I-IV) ve farklı alanlar da olabilir (intraskapular ve ekstrakapsular). Vitamin D kemik fizyoloji ile ilgili önemli bir besindir. Bu çalışmanı amacı 65 yaş üstü, osteoporotik kırığı olan 324 hastayı analiz etmek ve vitamin D, kalsiyum, potasyum, paratiroid …

Devamını Oku

Progresif Musküler Distrofi

Progresif musküler distrofiler (PMD) kalıtsal, genellikle çocukluk çağında başlayan, ilerleyici kas atrofileri ile karakterize, sıklıkla proksimal kasların tutulduğu hastalık grubudur. PMD’ ler kalıtım şekli, başlangıç yaşı, kas tutulumunun dağılımı ve ilerleme hızı gibi özellikleri ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Şu anda PMD’ lerde nedene yönelik, özel bir tedavi yöntemi yoktur. Fizik tedavi, hastanın olası komplikasyonlardan korunması ve ortopedik sekellerin tedavisinde yardımcı olunur. …

Devamını Oku

Romatoid Artrit

Eklemlerde iltihap şeklinde meydana gelen romatizmal bir hastalıktır. En çok görülen ve kronik iltihaplı bir romatizmal hastalıktır. Eklemlerde bozulmalara yol açar. Kronik poliartritis olarak da bilinir. Romatoid artritte eklem kıkırdağı tutulur; eğer kalp, akciğer, deri, kas gibi yapılar tutulmuş ise SLE ya da sklerodermanın bir göstergesidir. Fakat nadir olarak göz ve cilt gibi yapıları da etkiler. Hastalığın sebepleri henüz kesin olarak bilinmemektedir. Tanısında el ve …

Devamını Oku

Cerebral Palsy

Doğum öncesi, doğum sırasında yada doğum sonrası herhangi bir nedenle beynin hasar görmesi sonucu oluşan motor (ve bazı durumlarda mental) bozukluktur. SP adale sertliğinde bozukluk, anormal, postür( duruş bozukluğu ) ve bozuk hareket görünümüyle karşımıza çıkar. SP gelişimsel bir bozukluktur. Motor fonksiyonlarda bozukluğun yanında, duyu bozuklukları (sensorial disfonksiyon) gözde kayma, titreme (nistagmus) gibi bozukluklar zeka geriliği ( mental retardasyon ) …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super