Parmaklarda Pulley Sistemi

Fleksör tendonların parmaklarda kemikten uzaklaşmasını engelleyen pulley denilen fibröz yapılar vardır. Pulleyler; halkasal ( annular, anüler, A ) ve çapraz ( cruciform, krusiform, C ) olarak iki tiptir. Anüler pulleyler; daha kalın, sağlam ve geniş fibröz yapılardır. Parmağın fleksiyonu sırasında tendonunun bollaşmasını önlerken, yeterli tendon kayması için optimal eklem fonksiyonu da sağlarlar. Daha ince yapıdaki krusiform pulleyler ise, fleksör kılıfın fleksibilitesini ve fleksiyon hareketinin daha rahat olmasını sağlarlar.
Pulleyler, tabanda falanksların periostuna veya volar tabakaya yapışırlar. Tendonlar bu fibröz kanalda periost ve volar tabaka üzerinde kayarlar. Digital kanalda fibröz pulley sistemi sinovyal kılıfı destekler.  Başparmak haricindeki parmaklarda 5 anüler ve 3 krusiform olmak üzere toplam 8 tane pulley vardır. A1 pulleyi metakarpofalangeal ( MP ), A3 pulleyi proksimal interfalangeal ( PIP ), A5 pulleyi DIP eklem volar tabakaları seviyesindedir. A2 pulleyi proksimal falanks, A4 pulleyi ise orta falanks seviyesindedir. Bu iki pulley diğerlerinden daha kalın ve geniştir.
Krusiform pulleylerden C1; 2. ve 3.  anüler pulleyler arasındadır. C2; 3. ve 4. anüler pulleyler arasında, C3 ise DIP eklemin hemen proksimalinde yer alır. Palmar aponevrozun distal transvers lifleri membranöz tendon kılıfının proksimalini kapatır.
Palmar aponevroz pulley sistemi A1 ve A2 pulleylerinin yokluğunda önem kazanır. Parmak pulleyi sisteminin ana fonksiyonu tendonların üzerini kapatarak parmakların fleksiyon hareketine izin vermesidir. A2 ve A4 pulleylerinin yokluğunda parmakta fleksiyon kaybı artar.  Başparmak pulleyleri 3 adet [ 2 anüler ( A1 ve A2 ) ve 1 oblik pulley ] olup FPL tendonunu çevreler. A1 ve oblik pulley arasında AV ( Değişebilen üçüncü bir anüler pulley) anüler puley vardır.
Proksimal anüler pulley ( A1 ) MP eklem seviyesindedir ve volar tabaka ile proksimal falanks bazisinden köken alır. Distal anüler pulley ( A2 ) interfalangeal eklemin volar tabakasından köken alır. Oblik pulley ise bu iki anüler pulley arasındadır. Lifleri proksimalden distale ve ulnardan radiale doğru uzanır. Başparmakta biyomekanik açıdan en önemli pulleyler A1 ve oblik pulleylerdir.

7.850 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super