Patellafemoral ağrı'da MET egzersizlerinin etkisi

patellafemoral ağrıBu düşük kalitedeki randomize kontrollü çalışma yüksek şiddette, çok tekrarlı medikal egzersiz tedavisinin (MET) patellafemoral ağrı sendromlu (PAS) 40 hastada uzun dönemli etkilerini değerlendirmektedir. Hastaların takipleri 1 yıllık sürede birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapıldığını fizyoterapi kliniklerinde yapılmıştır.
PAS’lı 28 hasta takip değerlendirmelerini tamamladı, her bir grupta 14 hasta vardı, takiplerine gelmeyen hastalara ait veriler çalışma dışı bırakıldı. 12 hafta boyunca haftada 3 kez yüksek şiddette, çok tekrarlı MET olan grup deney grubu, düşük doz, az tekrarlı egzersiz tedavisi olan grup ise kontrol grubuydu. Sonuç ölçümleri için VAS, “Step-Down” testi ve modifiye fonksiyonel indeks testi kullanıldı.
Çalışmanın başında gruplar arasında herhangi bir fark yoktu. Tedaviden sonra tüm sonuç ölçümleri açısından istatiksel açıdan ve klinik olarak anlamlı farklılıklar vardı, bu farklılıklar cinsiyet ve semptom süresi ile ilgili ayarlamalar yapıldıktan sonra da vardı. Daha sonra yapılan takiplerde bile bu farklılık devam etti, ayrıca ortalama ağrı ve “Step-Down” testi skorlarındaki artışta gruplar arasında farklıydı.
PAS’lı hastalar için yüksek şiddetteki ve çok tekrarlı MET’si ağrı ve fonksiyonel sonuçlar üzerine uzun dönemli etkileri açısından yararlı görünmektedir. Tedaviden bir yıl sonra bile kontrol grubunda gerileme olurken deney grubundaki değişim devam etmiştir .
Osteras ve ark., Physiotherapy (2013) (Epub ahead of print). Tüm hakları ‘The Chartered Society of Physiotherapy’e aittir.

456 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Donuk Omuz'da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super