Serebellar Sistem Bozukluğunda Görülen Semptomlar

Serebellar sistem bozuklukları çeşitli klinik nedenlerle açığa çıkar ve hipotoni, ataksi, dismetri gibi koordinasyon bozukluklarına neden olur. Vücutta normal postürün, hareketin, konuşmanın ve dengenin bozulmasına neden olan bu koordinasyon bozuklukları şunlardır;
Hipotoni: Serebellar lezyonların tipik bir semptomudur. Lateral serebellumda sınırlı lezyonlarda ipsilateral, intermediate bölgede ise bilateral veya kontrlateral oluşur. Eklem etrafında aşırı fleksiyon veya ekstansiyon yaptırılabilir. Kol ve bacaklar oyuncak bez bebeklerinki gibidir.
Asteni ve Yorgunluk: Hafif derecede kas güçsüzlüğü ve genel bir yorgunluk vardır. Harekete başlamada, kas kasılmasında ve gevşemesinde yavaşlama oluşur.
Ataksi: Serebellum vermisinin vestibüler bağlantılarının bozulması sonucu ortaya çıkan dengesizliktir. Ayaklar birleştirildiğinde dengesizlik artar. Hasta, ayakları bitişik iken başını geriye doğru gerdiğinde, ayakta duramaz yere düşer (gövde ataksisi), dayanma yüzeyini genişleterek, düzensiz adımlarla ve iki yana sendeleyerek yürür. Bu haliyle yürümesi bir sarhoşun yürümesine benzer. Ani duruş ve dönüşleri zorlukla yapabilir.
Dismetri: Mesafenin, hızın veya hareketin gücünün saptanması yeteneğinin yitirilmesidir. Mesafenin ya da hareketin sınırlarının saptanmasının bozulması sonucu kişi ya hedefi aşar ya da hedefe gelmeden hareket sona erer. Parmak-burun, diz-topuk testi ile ortaya çıkarılır. Hızı hesaplayamama sonucu, hareket ya çok yavaş ya da gereğinden hızlı olarak yapılır.
Disdiadokokinezi: Birbiri ardınca gelen birbirine zıt hareketleri yapmakta güçlük çekmeğe veya yapamama durumuna denir. Agonist ve antagonist kaslar arasında reiprokal innervasyon bozulmuş ve hareket dekompoze olmuştur. Hasta, eline hızlı hızlı ve birbiri ardınca pronasyon-supinasyon yaptıramaz veya yumruğunu ardı ardına açıp kapayamaz.
Tremor: Serebellar lezyonlarda görülen tremor daha çok kinetik özelliktedir (intensiyonel). İstirahat sırasında görülmez. İstemli hareket sırasında ortaya çıkar ve hareket hedefe yaklaştıkça bu aktif tremorun amplitüdü de artar.
Dizartri: Konuşma, yavaş, ataksik, patlayıcı tiptedir. Seste zaman zaman gereksiz yükselmeler, alçalmalar, titremeler ve arada duraklamalar olur.
Oküler Bulgular: Nistagmus yaygın görülen bir bulgudur. Lezyon tarafına bakışta geniş amplitüdlü olur. Vertikal nistagmus foremen magnum yakınındaki tonsil lezyonlarında görülür. Rotatuar tipte nistagmus daha az sıklıkta görülür.
Serebellar Lezyonlardan İyileşme: Bir beyin lezyonundan sonra, daima spontane iyileşme seviyesi vardır. Bu seviye lezyonun ciddiyetine ve lokalizasyonuna bağlıdır. Serebrovasküler kazalar ve kafa travmasından iyileşme paternleri için faydalanılabilecek yayınlar vardır; oysa serebellar lezyonlar için, bu tür bir bilgi iyi dökümente edilmemiştir. Çeşitli araştırmacılar, hayvan modelli serebellar hasarı takiben iyileşme paternlerini çalışmışlardır. Poirier, serebellumda çeşitli cerrahi lezyonların oluşturulmasından sonra, bir yıl ve daha ileri dönemde, maymunların motor davranışlarını gözlemişlerdir. Total serebellektomiden kaynaklanan çok ciddi problemler ve ataksi, ekstremite dismetrisi, hipotoni ve postüral tremor görülmüştür. Bu problemlerin, cerrahi sonrası, ilk dört haftanın üzerinde ciddiyeti azalmış fakat düzelme daha sonra bir platoya ulaşmıştır. Hayvanda, hala yukardaki semptomlar ve en az düzeyde dismetri, postüral tremor vardı.
Goldberger ve Growdon, maymunlarda, bilateral olarak dentate ve interpositus nücleusu hasarlamışlardır. Hayvanlarda, ilk iki haftada, her saniyede (sn) ikilik frekansta gros ekstremite osilasyonları, ekstremite hipermetresi ve primitiv hareketler görülmüştür. Hayvanlar 50 haftayı geçince düzeldikçe, ekstremitelerde altı- sekizlik daha küçük ve daha hızlı amplitüdde tremor ve yürüyüşte belirgin düzelme, ekstremitelerin hareketlerinde doğruluk gözlendi. Aksine, sadece bir serebellar hemisfer hasarlanırsa, hayvanda ipsilateral dismetri, postüral tremor, yürüyüşte kaba sıçrayışlar ilk bir-iki haftada görülmüş ve iki ay sonra normalleşmiştir. Eğer serebellumun orta hat yapılarını içerirse, hayvanın en belli başlı problemi, ataksi olmuştur. İlk üç- beş ayda düzelme göstermiş fakat hiç kaybolmamıştır. Böylece, hayvan çalışmaları; total serebellektomiden iyileşmenin çok zayıf olduğunu, bilateral lezyonun, unilateral lezyondan daha harap edici veya tahripkar olduğunu, derin serebellar nükleuslardaki hasarın, kortekstekinden daha ciddi olduğunu ve spontane iyileşmenin altı ay-bir yıl içinde tamamlanacağını göstermiştir.

13.233 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Gövdeye Özel Değerlendirme Yöntemleri

Rehabilitasyon uygulamalarının hedefleri arasında kas kuvvetinin korunması ve artırılması, kas kısalıkları, kontraktür ve deformitelerin önlenmesi, …

3 yorum

  1. Slm hocam benim çocuğum 28 aylık mr da serebellar atrofisi çıktı bu neden oluyor düzelmemesi varma yürüyemiyor gözlerde nigtasmus oluştu denge bozukluğu da var ne olur cevap yazn hocam

  2. Sevgili hocam bu hastalık bizde irsi en son ablamı babamı genç yaşlarında kaybettik zaten sülale boyu herkes genç yaşta bundan oldu yapılacak hiç mi bisey yok Yen’i Yen’i hastalık başlangıcı olanlar var ailede

  3. Merhaba hocam 05.03 2018 de baş ağrısı çektim ve bı saat sürdü sonra uyuşmaya başladı ne istediler ve sonuç hafif derecede serebral-serebellar atrofi çıktı bu ne demektir doktorum psikolojik dedi pisikiyatr yönlendirdi gece alnimda gerilmeler oluyor ve aşırı derecede rahatsız oluyorum bu durum beni korkutuyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super