Skolyoz'un tiplerine göre insidansı

skolyoz-buyuk-resim2Bütün spinal deformite olgularının en çok görüleni idiyopatik skolyozdur. İdiyopatik skolyoz, ergen (adölesan), infantil ve juvenil skolyoz olarak üçe ayrılır. İnfantil idiyopatik skolyoz 0–3 yaş arasında gelişir ve erkeklerde kızlara oranla daha çok görülür. Juvenil idiyopatik skolyoz ise 4–10 yaşları arasında gelişir ve kızlarda erkeklere oranla daha çok görülür. İdiyopatik skolyoz vakalarının en çok görülen şekli ergen (adölesan) tip idiyopatik skolyozdur. Ergen tip idiyopatik skolyoz, gövde ve göğüs kafesindeki geometrik ve morfolojik değişikliklerle ilişkili üç boyutlu bir deformitedir.Ergen tip idiyopatik skolyoz 10–16 yaş arasındaki çocukların %2–4 ünde görülmektedir. Bu rakam vertebral eğriliği 10 derecenin üstünde olan çocukları kapsamaktadır. Minör eğriliklerde kız erkek oranı eşit olup tedavi gerektiren ileri derecelerde ki eğriliklerde K/E oranı 1/8 lere kadar çıktığı belirtilmiştir.
İdiyopatik skolyoz eğrilik paterni birçok yazar tarafından sınıflandırılmaya çalışılmıştır. İlk olarak Schulthess 1905’de

 • • Servikotorasik
 • • Torasik
 • • Torakolomber
 • • Lomber
 • • Kombine çift eğrilikler

olmak üzere 5 e ayırmıştır.
skolyoz röntgen
Yapılan araştırmalar idiyopatik skolyoz ile kötü postür, okul çantalarının ağırlığı, nörolojik hastalıklar, anne babanın eğitim yetersizliği ve genetik faktörler arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalara göre anne veya babasında skolyoz olan çocuklarda skolyoz görülme riski diğer çocuklara göre 5 kat daha fazladır. Skolyoz hastalığının X’e bağlı otozomal çekinik geçişli olduğu sanılmaktadır. İdiyopatik skolyozda da %90 genetik etmenin etkili olduğu sanılmaktadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada (Ulaşan, 2003) akraba evliliklerinin idiyopatik ergen tip skolyozda bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Kochert yaptığı bir araştırmada sol elini kullanan çocuklarda idiyopatik ergen tip skolyozun sağ elini kullananlara oranla fazla görüldüğü saptamıştır. Çeşitli kaynaklarda skolyozun doğal gidişini etkileyen bazı faktörler şöyle sıralanmıştır:

 • • Büyüme hızı,
 • • Yaş
 • • Cinsiyet
 • • Ergenlik
 • • Matürasyon
 • • Eğimin düzeyi ve tipi.

İdiyopatik skolyozun oluşumunu etkileyen faktörlerin başında cinsiyet ve yaş faktörü gelmektedir. İdiyopatik skolyoz kızlarda erkeklere oranla ortalama 8 kat fazla görülmektedir. Yaş dağılımına bakıldığında ise skolyoz olgularının en fazla arttığı yaş grupları kızlarda 10–14; erkeklerde ise 12–16 yaş olarak görülmektedir. Bunun nedeni büyüme ataklarının kızlarda ve erkeklerde farklı yaşlarda olmasıdır. Büyüme atağı dönemi fiziksel büyümenin en hızlı olduğu döneme verilen addır. Bu atak erkeklerle kızlar arasında yaklaşık iki yıl kadar fark eder. Ergen tip skolyoz hastalığının seyrini hastanın yaşı, kullanılan tedavinin etkinliği, beslenmesi, eğriliğin derecesi, spor yapma durumu, kemik gelişiminin yeterli olup olmaması etkiler.

2.145 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Kifoz depresyona neden oluyor

Vücudun normal eğriliklerinden birisi olan torak kifozun normalden daha eğri duruma gelmesine hiperkifoz ismi verilir …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super