Spinal Kord Anatomisi

Merkezi sinir sistemi (MSS) spinal kord ve beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur. Spinal kord, MSS’nin en alt kısmını oluşturur ve beyin sapı, medulla oblangatanın devamı olarak, vertebraların birbiri ardı sıra dizilimi sonucu oluşan vertebral kanal içinde seyreder. Spinal kord, vertebralar, vertebraları birbirine bağlayan ligamanlar, kaslar, spinal zarlar ve beyin omurilik sıvısı (BOS) tarafından çevrelenerek korunmaktadır.
Spinal kord yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda ve 1 cm çapında olup, önden arkaya doğru hafif basık silindir şeklindedir. Servikal bölgedeki genişleme, üst ekstremitenin innervasyonunu sağlayan spinal sinirlerin birleşerek oluşturacağı brakiyal pleksus nedeniyle meydana gelen yoğunlaşmaya bağlıdır. Bu genişleme C4-T1 segmentleri arasında olup, bu seviye C3-T3 vertebral kolon bölgesine karşılık gelmektedir.
Lomber bölgedeki genişleme, alt ekstremitenin innervasyonunu sağlayan spinal sinirlerin birleşerek oluşturacağı lumbosakral pleksus nedeniyle meydana gelen yoğunlaşma sonucudur. Bu bölgedeki genişleme, L2-S3 segmentleri arasında olup, T10- L2 vertebral kolon bölgesine denk gelmektedir.
Spinal kordun üst kısmı beyin sapıyla kesintisiz olarak bağlantı gösterirken, alt kısım konik biçimde olup,  konus medullaris olarak adlandırılır ve L1-2 disk aralığı seviyesinde sonlanma gösterir. Ancak bu sonlanma T12- L3 arasında herhangi seviyede değişim gösterebilmektedir. Konus medullaristen çıkan uzun lomber ve sakral kökler distale doğru ilerler. At kuyruğu şeklindeki görünümünden dolayı kauda ekina olarak isimlendirilmiştir.
Transvers olarak segmental yapıda olan spinal kord 31 segmente sahiptir. Her segmentten bir çift spinal sinir çıkar. Spinal kord segmentleri vertebra seviyesi ile tam bir eşleşme göstermez. Örneğin C8 spinal kord segmenti T1 vertebra seviyesinde iken, T12 spinal kord segmenti T10 vertebra düzeyinde, S1 spinal kord segmenti ise L1 vertebra seviyesinde yer almaktadır. Spinal kordun torasik kısmı en uzun, sakral kısmı ise en kısadır.
Spinal kordun en hareketli bölgeleri üstte son iki servikal vertebra, bel bölümünde ise son sıra torakal vertebra ile birinci lumbal vertebradır. Boyun bölgesi bel bölgesine göre daha hareketlidir. Spinal kordun sırt bölgesi hemen hemen hareketsiz kabul edilir. Boyun ve bel vertebralarının hareketliliği spinal kordun arkaya ve her iki yana eğilmesini sağlar. Spinal korda yapışan kaslardan vertebra dikenlerine yapışanlar genellikle omuz kavşağındaki kemiklere ve kol kemiğinin üst bölümüne uzanır.

8.820 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super