Subakromial sıkışma sendromu ve motor kontrol egzersizleri

Subakromial sıkışma sendromu, supraspinatus tendonu, subakromial bursa ve bisipital tendonun; humerus ile korakoakromial ark arasında sıkışması sonucu gelişir. Korakoakromial ark; korokoid çıkıntı, akromion ve korakoakromial ligamandan oluşan bir yapıdır. Subakromial sıkışma sendromu omuz ağrısının en sık nedenidir.
Hastalık ilk olarak 1867’de Jarvaway tarafından fark edilmiştir. Daha sonra omuzun ağrılı hastalıkları periarthritis humeroskapularis (Duplay) hastalığı olarak tanımlanmaya başlandı. 1950‘den itibaren birçok yazar (Codman, Armstrong, Hammond) subakromial sıkışma sendromu terimi kullanmaya başladı.1972’de Neer bu terimi yaygınlaştırmıştır.
Çeşitli evrelerden oluşan bu hastalıktan korunma yollarının yanı sıra bir çok tedavi metodu da vardır. Hastalığın tedavisinde motor egzersizleri de kullanılır. Kullanılan bu egzersizlerin etkinliğini araştırılmış, ve Europe PMC dergisinde aşağıda özeti verilen makale yayınlanmıştır;
Subakromiyal sıkışma sendromu (SSS) olan hastalarda motor kontrol ve kuvvetlendirme egzersizlerinin etkinliği ilgili sınırlı kanıtlar vardır. Bu çalışmanın amacı skapular motor kontrol egzersizlerinin ağrı, fonksiyon, kinematik ve nörofizyolojik parametrreler üzerine etkisini araştırmaktır. 
Çalışmaya 16 SSS’li hasta ve cinsiyet ve yaş eşleştirilmiş 16 sağlıklı kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılar kendi bildirimli ölçekleri doldurduktan sonra sagital, frontal ve skapular düzlemdeki kolun 90 derece elevasyonunu yapılırken yüzey EMG ve 3 boyutlu hareket analizi sistemi kullanılarak veriler elde edilmiştir.
Optimal skapular koordinasyon ve spesifik kas gruplarına yapılan kuvvetlendirme egzersizlerini içeren motor kontrol egzersizlerinin, klinikte sık kullanılan manuel terapi tekniklerinin yapıldığı eğitim programında ağrıda azalma ve fonksiyonda artış görülmüş. Ayrıca kas ateşleme paterninde de anlamlı değişikler olmuştur ve bu da doğru skapular kinematiğe sebep olmuştur.
Worsley ve ark., J Shoulder Elbow Surg 22 (2013)

3.679 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Kinezyotape Bantlama Nedir?

Spor yaralanmalarını önlemek, kasların çalışmasını uyarmak, bölgesel ağrıyı azaltmak gibi amaçlarla uygulanan kinezyotape bantları uzun …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super