Tag Archives: skolyoz

Öğrencilerde omurga deformitesi sık görülüyor

İnsan vücudunun düzgünlüğünü sağlayan, kol ve bacaklara giden sinirlerin çıkış noktası olan omurga belirli bir anatomiye sahiptir. Günlük hayatta ki alışkanlıklar, ağır işte çalışma, hatalı yapıla sportif aktiviteler ve sistemik hastalıklar gibi bir çok nedenle omurganın bu normal yapısı kaybolabilmektedir. Sırt ve bel ağrıları, bel fıtığı, kifoz, skolyoz ve lordoz gibi sağlık problemleri omurga deformiteleri ile ortaya çıkarlar. Gazi Üniversitesi’nde …

Devamını Oku

Omurga deformitelerinin tedavisi

Skolyoz, lordoz, kifoz gibi ergenlikte sık rastlanan omurga hastalıklarının tedavisinde kullanılan tüm tedavi yöntemlerinin amacı, estetik açıdan düzgün, dengeli, ağrısız ve stabil bir omurga sağlamaktır. Bu hastalıklardan özellikle skolyozun konservatif tedavisinde çok çeşitli yöntemler kullanılmış olmakla birlikte en çok tercih edilen ve kullanılan yöntem korselemedir ve korseleme dışında hiçbir yöntemin skolyotik eğri üzerine kesin etkili olduğuna dair bilimsel veri yoktur. …

Devamını Oku

Skolyoz tarama testleri

Hipokrat’tan günümüze kadar skolyoz ve kifoz hastalıkları için birçok tanı ve tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Bu tanı yöntemlerinden en fazla kullanılanları Adams öne eğilme testi (Adams Forward Bend test), çekül testi, Cobbs açısı ile tespit yöntemidir. Bu testler tanı koyma işleminde fizik muayene ile birlikte tek başına kullanılabileceği gibi, birden fazla test bir arada da kullanılan araştırmalar mevcuttur. Tanı yöntemleri skolyozun …

Devamını Oku

Skolyoz'un tiplerine göre insidansı

Bütün spinal deformite olgularının en çok görüleni idiyopatik skolyozdur. İdiyopatik skolyoz, ergen (adölesan), infantil ve juvenil skolyoz olarak üçe ayrılır. İnfantil idiyopatik skolyoz 0–3 yaş arasında gelişir ve erkeklerde kızlara oranla daha çok görülür. Juvenil idiyopatik skolyoz ise 4–10 yaşları arasında gelişir ve kızlarda erkeklere oranla daha çok görülür. İdiyopatik skolyoz vakalarının en çok görülen şekli ergen (adölesan) tip idiyopatik …

Devamını Oku

Skolyoz ve çeşitleri

Skolyoz omurga ve kaburgaların lateral ve rotastonel deformitesini içeren bir iskelet sistemi hastalığıdır. Normal bir omurganın saggital görünüşünde fizyolojik eğrilikler vardır. Bu eğrilikler; servikal lordoz, torakal kifoz, lumbal lordoz, sakral kifozdur. Bunun dışında omurganın ön ve arkadan görünüşünde lateral eğrilik yoktur. Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, lateral eğriliğine skolyoz adı verilmektedir. Skolyozun diğer bir tanımı da; normalde düz vertikal …

Devamını Oku

Skolyoz Egzersizleri

Skolyoz, omurganın normalde yere dik bir sütun şeklinde uzanması gerekirken normal yapısını kaybedip anormal şekilde eğilmesidir. Kinezyolojik olarak kolumna vertebralisin lateral fleksiyon ve rotasyon pozisyonunda olmasıdır. Vital kapasitede azalma, kardiyak fonksiyonlarda bozulma, ağrı, kozmetik problemler, psikolojik problemler gibi genel semptomlar ve sorunlar ile karakterizedir. Temel olarak Fonksiyonel ve İdiyopatik olarak iki gruba ayrılır. Ayrıca eğrinin şiddeti, eğrinin şekli, eğriye katılan …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super