Tendon Biyomekaniği

Fleksör tendon biyomekaniğini anlama, üst ekstremite hastalıklarının tedavisi ve doğru değerlendirilmesi için önemlidir. Fleksör tendonlar kas kontraksiyonuyla, hareketle ve eklemin stabilizasyonuyla sağlanan güçleri önkoldan parmağa ileten kablolardır. İnsan elinin güçlü tutma ve hassas dokunmayı bir arada yapma yeteneği fleksör tendonların organizasyonundan ve farklı konumlarda değişen güç derecelerini oluşturmaktaki yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.
Ekstrinsik parmak fleksiyon sisteminin  esas bileşeni  FDP’ dir  ve yaralanması cerrahi tedavi gerektirir. Fleksör tendonlar üzerinde çoğu çalışmalar FDP fizyolojisi ile ilgilidir. FDP, yalnızca parmaktaki üç eklemin fleksiyonunu sağlamaz, aynı zamanda en fazla parmak gücünü sağlar. FDS ikincil bir role sahipse de, gerçekte yokluğunda daha fazla belirginleşen önemli bir fleksör sistem parçasıdır. FDP, tek bir kas gövdesinden kaynaklanırken, FDS bağımsız dört kastan oluşur. Fleksör tendonların eklemden geçen tendon kısmı, tendon üzerinde rol oynayan gerilim kuvvetini azaltır. Bu bölgedeki moment kolu,  eklem üzerinde tendona etki edecek olan kuvvet kolunu ifade eder. Eklemdeki tendonun toplam momenti, oluşan gerilim kuvveti ve moment kolu sonucudur. Tendon eklemden uzaklaştıkça moment kol artarken, eklemi hareket ettirmek için daha az gerilim kuvvetine gereksinim duyar.  Moment kol sabit tutulduğunda ise, bağımsız değişken gerilim kuvveti olur. Gerilimin kas kuvvetine karşı cevabı değişebilmesine rağmen, tendon segmentleri boyunca gerilim kuvveti değiştirilemez. Tendonun bir parçasında görülen gerilim kuvveti tüm tendon boyunca sabittir. Bu nedenle farklı eklemler için moment kolunun değişmesi ile oluşan dönme momenti ve her bir eklemde görülen gerilim kuvveti o eklemde yer alan tendon tarafından oluşan etki ile değişir. FDS tendonları el bileğinde ve MP eklemde daha geniş bir moment koluna sahiptir. PIP eklemde derin tendondan daha küçük moment koluna sahiptir. FDP,  her bir eklemi geçerken farklı moment koluna sahiptir. Sırasıyla; el bileğinde 1.25 cm, MP eklemde 1.0 cm, PIP eklemde 0.75 cm ve DIP eklemde 0.5 cm’dir. Her bir eklemdeki farklı moment kolu,  tendon üzerinde oluşan farklı dönme momenti miktarlarına yol açması sonucu daha proksimal ve daha geniş eklemlerde oluşan momentdeki artışla ilişkilidir.
Fleksör tendonlar hareketi sağlamak için kas gövdesinden parmağa gücü iletir. Ekskürsiyon terimi tendonun hareket ettiği yol boyunca kaydığı mesafeyi ifade eder, kasın ne kadar uzayarak kısalabildiğinin sınırları ile ilgili olup kas kontraksiyonu ve eklem rotasyonu sonucu meydana gelir. Tendon ekskürsiyon miktarı, eklem rotasyon miktarı ile ilişkilidir. Tendon ekskürsiyonu deneysel olarak,  in vitro doğrusal yada rotasyonel potansiyometre ile ve in vivo ultrason görüntüleme kullanarak ölçülmektedir. Ekskürsiyon, eklem hareketi ve moment kolu arasındaki ilişki geometrik radyan kavramı kullanılarak anlaşılabilir. Ekskürsiyonun çeşitlerini ve kas- tendon birimiyle ilişkisini açıklamak için terimler mevcuttur.
ʻʻ Potential excursion ʼʼ ( potansiyel ekskürsiyon ): Bağ dokusu sınırları dışında bağımsız bir kasın dinlenmedeki lif uzunluğudur.
ʻʻ Required excursion ʼʼ ( gerekli ekskürsiyon ): Bir kasın doğal durumuna getiren maksimum gerekli ekskürsiyonudur.
ʻʻ Avalaible excursion ʼʼ  (  mevcut ekskürsiyon ): İnsersiyosundan serbestleşen kasın maksimum ekskürsiyonunu ifade eder.
Birden fazla eklemi kat eden tendonların ekskürsiyonundan dolayı komşu eklemler arasındaki etkileşim ʻʻ Tenodez fenomeni etkisi ʼʼ  ile açıklanabilmektedir. Parmak ve başparmak fleksör ve ekstansörleri el bilek ekleminde olduğu gibi parmak eklemlerini de içine alır. Bu nedenle, el bilek pozisyonu ve rotasyonu, parmak hareketi süresince bu tendonların geriliminden etkilenir. Karşılıklı olarak, el bilek hareketi parmak hareketini de etkiler. El bilek ve parmak eklemleri arasındaki bu koordinasyon hareketi kasların pasif geriliminden kaynaklanmaktadır.  Tendon ekskürsiyonu, kontraktürler ve yapışıklarda olduğu gibi dış faktörlerden olumsuz etkilenir ve egzersiz ya da germeyle artar. Wehbe ve Hunter’ ın 36 el üzerinde in vivo yaptığı çalışmada; el bileğinin nötral pozisyonda ekskürsiyon oranı FDP de 32 mm ( 15-43 mm ) ve FDS de 24 mm (14-37 mm ) bulunmuştur. El bileği hareketi ile oluşan ekskürsiyon oranı artarak sırasıyla FDP de 50 mm ve FDS de 49 mm olarak ölçülmüştür.
Fleksör tendonlarda kısa bir moment kolu oluşumunu sağlayan dijital pulley sistemi, fonksiyonel el ve parmak hareketi için fleksör tendonların geniş eklem hareketini sınırlayan ekskürsiyona dönüşümüne katkı sağlar. Bu sistem, 2600 ̕ lik eklem hareketini gerçekleştirmek için 3 cm lik fleksör tendon ekskürsiyonuna izin verir.

3.908 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super