Tendon İyileşmesi

Tendon iyileşmesine katılan tüm bağ doku hücreleri iyileşme süreci içinde farklılaşma, çoğalma ve olgunlaşmaya maruz kalırlar. Tüm bu olaylar kılıflı ve paratenonlu tendonlarda geçerlidir. Tendon iyileşme mekanizmasını açıklamak için iki ayrı model öne sürülmüştür. Hücrelerin ve damarların çevre dokulardan göç etmesi ile oluşan ekstrinsik iyileşme ya da tendonun kesilen uçlarının kendi iyileşme kapasitesi ile oluşan intrinsik iyileşmedir. Çoğu olguda, her iki mekanizma , tendon lokalizasyonu, travmanın yaygınlığı ve cerrahi sonrası hareketi içeren çeşitli faktörlere bağlı olan iyileşme fenomenini içermektedir. İntrinsik mekanizmadan daha erken aktive olan ekstrinsik mekanizma, yüksek selüllerite ile dağınık kollajen matriks ve yaralanma hattında yüksek su içeriği ile başlangıçta meydana gelen yapışıklık oluşumundan sorumludur. Buna karşın intrinsik mekanizma, kollajen liflerinin yeniden düzenlenmesi ve kollajen fibrillerinin devamlılığının sürdürülmesinden sorumludur. Tendon onarım süresince, çeşitli büyüme faktörleri hücresel cevabın düzenlenmesinde ve aktivasyonunda rol alırlar. Bu faktörler ya da sitokinler hücre yüzeyinde bulunan spesifik reseptörlere bağlanırlar ve hücre içinde belirli sinyalleşme olaylarını aktive ederler. Bu, spesifik düzenleyici genlerin transkripsiyonuna yol açan bir kaskad ile başlar. Bu faktörlerin salınması, yaralanma hattında lokalize olan hücreler tarafından yeniden şekillenme evresi süresince ve yaralı tendona mekanik yüklenmelerle olur.
Çoğu diğer yumuşak dokuda olduğu gibi, intrasinovyal fleksör tendonların iyileşmesi ardışık üç evre ile karakterizedir. Bunlar; inflamasyon , proliferasyon ve remodeling evreleridir.
İnflamatuar evre: Tendon kılıfında devamlılığı olan  kan damarlarındaki yaralanmalar sonucu tendon onarım hattında hematom oluşur. Oluşan pıhtı, çevre dokulardan inflamatuar hücrelerin bu bölgeye göçünü ve vazodilatör ve proinflamatuar moleküller gibi çeşitli kemotaktik faktörlerin salınımını sağlar. Kemotaktik etkili fibronektin düzeyinde artış olur. Hücre yüzeyindeki integrinlerde artış olur. Fleksör tendon onarımında aktive olan bFGF ( basic Fibroblast Growth Factor) erken mitojenik aktiveteden rol alan bir büyüme faktörüdür. Aynı zamanda güçlü bir anjiyojenik faktördür. Eritrositler, trombositler, nötrofiller monositler ve makrofajlar yara alanına göçederler. Pıhtı, hücresel debrisler ve yabancı maddeler fagositize edilir. Birinci haftada yara alanı, ekstrinsik peritendinöz doku, epitenon ve endotenondan kaynaklanan hücrelerle dolar. Hücrelerin çoğalmasıyla fagositoz genişler ve yeni kollajen üretimi başlar. Fibroblastlar ekstrasellüler matriks sentezini başlatmak için bu bölgede toplanırlar. Anjiyojenik faktörler, bu dönemde salınır ve damarsal ağ oluşumunu başlatırlar. Yara alanın devamlılığını ve kısmi stabilitesindeki süreçte rol alan DNA’ da ve ECM’ de artış olur.
Proliferatif evre: Pıhtının organizasyonu ile parankimal dokudan ve yaralanan tendon kılıfından gelerek yara alanında çoğalan  fibroblastlar;  kollajenlerin, proteoglikanların ve ECM’ in diğer komponentleri sentezinden sorumludurlar. 7. ve 10. günler arası endotenon ve epitenonda hızlı bir vaskülarizasyon artması görülür. 7. günde kollajen lifleri görülmeye başlar. Bu komponentler başlangıçta, ECM içinde rastgele bir şekilde düzenlenirler, bu noktada  başlıca tip III kollajen oluşur. Yoğun kan damar ağı oluşur ve yara skarlaşmış gibi görülür. Bu evrenin sonunda, onarım dokusu yüksek derecede hücreseldir ve su miktarında ve ECM komponent de fazlalık vardır.
Remodelling evresi: Birbirini takip eden bu evrelerden sonra ikinci haftada oluşan onarım dokusu ile tendon uçları birbirine bağlanmıştır. Yeniden şekillenme evresinde selüllerite, matriks sentezi ve tip III kollajende azalma buna karşın tip I kollajen sentezinde artma ile karakterizedir. Tip I kollajen lifleri tendon uzun ekseni boyunca uzunlamasına dizilirler ve mekanik güçten ve doku rejenerasyonundan sorumludurlar. Yeniden şekillenme evresinin daha sonraki sürecinde, kollajen yapı birimleri arasındaki etkileşimler, tendonda daha yüksek sertliğe ve dolayısıyla daha büyük gerilme kuvvetine yol açar. Bununla birlikte onarılan doku asla normal tendon dokusu özelliğinde olamaz.

7.424 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Gonartroz Nedir?

Gonartroz, diz ekleminde çıkan osteartittir. Halk arasında kireçlenme olarak bilinir ve 40 yaş üzeri sık …

Bir Yorum

  1. Merhaba,
    yaklaşık 1 hafta önce bardak düşmesi sonucu işaret parmağımın elimle birleştiği yerde derin bir kesik oluştu, saat 21:10 civarı olduğu için acil servise götürüldüm. Ege ünivresitesi acil servisinde bulunan tranva böyümüne yönlendirdiler 2,5-3 saat sonra mikro cerrahi müdale gerektiğini ve ameliyat olacağımı söylediler. 1 saat sonra ameliyata aldıklarında tendonumu kestiğimi dikileceğini söylediler ve işleme başladılar. işlem tamamladıktan sonra acile sevkedip ordan bilgi alabilirsiniz dediler, acil servisteki görevli doktor ve hemşireler 3 gün sonra pansuman 5 gün sonrada herhangi bir plastik cerrahiye gözükmemizi önerdiler bunun dışında herhangi bir bilgi vermediler. 5 gün sonra platik cerrahiye gittiğimizde de görevli doktor herhangi bir müdahalede bulunmadı, ters bir şekilde nerede ameliyat olduysanız ve hangi doktor sizi ameliyat yaptıysa ona gözükmemiz gerektiğini yüksek ses ile belirri ve hiçbir müdahale yapmadı. sizin yazmış oluğunuz tedavi yazısı için çok teşekkür ederim. böyle bir açıklama veya özet bir şekilde açıklama yapılmaıştı…

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super