Ulnar Sinir Anatomisi

Ulnar sinir, C8-T1 sinir köklerinden oluşan, fasikülüs medialisin devamında oluşan mikst tip (duyu ve motor) bir sinirdir. Kolda aksiller arterin medial yüzünden sulkus bisipitalis medialise girer. Septum intermuskülaris braki medialeyi delerek ekstansör yüzeye geçer.  Triseps kası medial başını intermusküler septuma bağlayan Struthers ligamentinin altından geçerek, dirsek seviyesinde epikondilis medialis’in arkasından sulkus nervi ulnaris’e girer. Ulnar sinir kolda dal vermeden ilerler. Sulkus nervi ulnaris’ten çıktıktan sonra fleksör karpi ulnaris kası iki başı arasında ön kola giren ulnar sinir, Ulnar arter ile bu kasın altından ilerleyerek el bileğine gelir. Ön kolda fleksör karpi ulnaris kası ve fleksör digitorum profundus kasının ulnar bölümünü innerve eder. El bileğinde guyon kanalını geçmeden önce saf duyusal dalı olan dorsal ulnar kütanöz sinir dalını verir. Bu dal üçüncü parmak ulnar yarısı ile dördüncü ve beşinci parmak dorsal yüzünün duyusunu alır. Ulnar sinir guyon kanalını geçtikten sonra ele gelir ve burada tenar bölge kasları, dorsal ve palmar interosseos kasların tümü, ulnar taraftaki iki lumbrikal kas, adduktor pollisis brevis ve fleksör pollisis brevis kası derin başını innerve eder. Distaldeki duyu dalları dördüncü parmağın ulnar yarısı ve beşinci parmağın palmar yüzü ve son falankslarının dorsal yüzünün duyusunu alır.

Kaynak: Contreras, M.G., et al., Anatomy of the ulnar nerve at the elbow: potential relationship of acute ulnar neuropathy to gender differences. Clin Anat, 1998.

1 kere okundu

İlginizi Çekebilir

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super