Tag Archives: Ön Kolu Hareket Ettiren Eklemler

Ön Kol Eklemleri

Art. cubiti: Dirsek eklemi; art. humeroulnaris, art. humeroradialis ve art. radioulnaris proximalis olmak üzere üç eklemden oluşur. Birden fazla eklemden oluşması nedeniyle art. composita grubu snovial bir eklemdir. Art. humeroulnaris, os humerus’un trochlea humeri’si ile os ulna’nın incisura trochlearis’i arasında oluşur. Art. humeroulnaris, ginglymus tipi eklem grubuna girer. Art. humeroradialis, os humerus‟un capitulum humeri’si ile os radius’un fovea articularis’i arasında …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super