Araştırmalar

ACL grefti sonrası egzersiz yükü

ACL (Ön çapraz bağ) yaralanması dizde en sık görülen bağ yaralanmasıdır ve onarılmadığı takdirde dizde instabilite, erken dejeneratif değişiklikler ve menisküs yaralanmalarına sebep olur. ACL interkondiller çentik içinde ,lateral femoral kondilin medial duvarının en posterior kesiminde ,yarım daire şeklinde bir alandan başlar  ve anterior tibial eminentianın hafif antero-lateraline yapışır. Ön yapışma kenarı düz , arka kenar ise daireseldir. ACL tibianın …

Devamını Oku

VÜCUT GELİŞTİRME – FITNESS VE SPORTİF AKTİVİTELERİN KALBE ETKİSİ

Kalbimiz normal kaslarımız yapısındadır, ancak istem dışı hareket eder, Yapılan vücut geliştirme çalışmaları, kalbi güçlendirerek, temel sistemlere fonksiyonlarını görebilmeleri için kan gönderme işini görür. Yaptığımız vücut geliştirme çalışmaları onu çok olumlu olarak etkiler ve adeta güçlü bir pompa haline getirir. Kalp açısından tüm sportif faaliyetler kalbe tesir eder ve daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Normal insan kalbi 250-300 gram kadardır. …

Devamını Oku

Dirsek eklemi kontraktürlerinde ortez uygulamalarının fonksiyona etkisi

Kontraktürler uzun süre hareketsiz kalma, eklemin kronik romatizmal hastalıkları ve çeşitli nörolojik hastalıklar gibi faktörlerle açığa çıkabilen eklemlerin pasif hareket kayıplarıdır. En sık görüldüğü kişiler genellikle gereken müdahalenin zamanında yapılmadığı spastisite hastalarıdır. Eklem  bir ya da daha fazla yönde pasif hareket yetisini kaybederek rijit bir hal alır.  Aşağıda özeti verilen çalışmada dirsek ekleminde kontraktür bulunan hastalara ortezleme uygulanmış ve şu …

Devamını Oku

Donuk Omuz'da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile karakterize bir hastalıktır. Omuzun tüm yönlerde ki hareketleri kısıtlıdır. Bu hareket kaybı sadece aktif harekette değil aynı zamanda pasif harekette de görülür. Problem omuz ekleminde ki bir ağrı ile başlar ve hareketi kısıtlayan ağrı zamanla omuzun donmasına ve omuzda hiçbir hareketin yapılamamasına neden olur. Özellikle …

Devamını Oku

Havayolu Temizleme Terapisi Uygularken Dikkat!

Amerikan Solunum Derneği (ASD), havayolu temizleme terapisi (HTT) ‘nin hastane yatışı olan 3 popülasyonda etkinliğini belirlemek için bir kılavuz geliştirmiştir. Hastalar ararsında bir ayırım yapılmıştır: 1) Çeşitli akciğer problemleri; pnömoni, KOAH yada astım gibi (Kistik fibroz çalışma dıışı bırakılmıştır) 2) Nöromusküler hastalıklar, solunum kas zaafiyetleri, öksürük zaafiyeti 3) Cerrahi sonrası Parametreler: 1) İyileştirilmiş oksijenasyon 2) ventilatör’de geçen zamanın kısalması 3) Yoğun …

Devamını Oku

Omuz Stabilitesinde Biceps Tendonunun Rolü

Glenohumeral eklem humerus ile scapula arasında meydana gelen vücudun en hareketli, en çok kullanılan eklemlerinden birisidir. Eklemde 180 derece fleksiyon, 180 derece abdüksiyon ve 90 derecelik internal ve eksternal rotasyon hareketlerinin yanı sıra hiperekstansiyon ve horizontal abdüksiyon hareketleri de yapılır. Oldukça hareketli bir yapıya sahip olan bu eklemin stabilizasyonu eklem kapsülü, rotator cuff kasları negatif eklem içi basınç ve bicepsin …

Devamını Oku

Egzersiz Diabetik Komplikasyonları Azaltıyor

Vücut için oldukça önemli ve gerekli olduğu bilinen egzersizler, sürekli yapılan çalışmalarla bu faydalarını kanıtlamaya devam etmektedir ve edecektir. Her yaştan bireyin hasta olup olmamasına bakılmaksızın yapması gereken bu fiziksel aktiviteler kalp hızının düzenlenmesi, kilo kontrolünün sağlanması ve günlük yaşam aktiviteleride rahatlama gibi çok bilinen etkilerinin yanı sıra birçok hastalık durumunda da olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Kluding ve arkadaşları egzersizin diabetik …

Devamını Oku

Kinesyofobi İyileşme Sürecini Yavaşlatıyor

Kinesyofobi, Türkçe karşılığı ile hareket etmekten korkma; ağrı kaynaklı olabildiği gibi tamamen psikolojik temelli de olabilmektedir. Anterior diz ağrılı hastalarda sık karşılaştığımız bu durum hastaların hareket etmekten kaçınmasına, daha pasif bir hale gelmesine yol açmaktadır. Ortaya çıkan bu tablo ile mobilitesi azalan hastaların rehabilitasyona cevabı azalmakta, iyileşme süreçleri uzamaktadır. Konu ile ilgili olarak Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc dergisinde yayınlanan bir …

Devamını Oku

ACL rekonstrüksiyonu sonrası Wii terapi ile standart rehabilitasyon protokolünün karşılaştırılması

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan bir çalışma da Hamstringtendon grefti ile ACL rekonstrüksiyonu sonrası Wii terapi ile standart rehabilitasyon protokolü karşılaştırılmış, her  iki yöntemin birbirine göre avantajı olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın özet kısmı şu şekildedir; Ön çapraz bağ (ÖÇB) cerrahisi sonrası standart rehabilitasyon programı yerine veya birlikte Wii Terapi programının denge, kassal kuvvet, propriosepsiyon, koordinasyon ve reaksiyon zamanı üzerine etkilerini …

Devamını Oku

Lateral Epikondilit'te Laser Etkili midir?

Lateral epikondilit tenisçi dirseği olarakta bilinen ve bilek ekstansör kaslarının aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Özellikle lateral epikondil çevresinde şiddetli ağrılar ile karakterize olan bu hastalığın tedavisinde ESWT, elektroterapi ve laser gibi fizik tedavi teknikleri kullanılmaktadır. Uludağ Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma da 50 hasta üzerinde laser ve plasebo laser etkinliği araştırılmış, aşağıda verilen sonuçlar elde edilmiştir; Bu çalışma, …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super