Tag Archives: Brakial Pleksus Anatomisi Slayt

Brakial Pleksus Anatomisi

Brakial pleksus, sıklıkla beşinci servikalden birinci torakal seviyeye kadar olan spinal sinir köklerinin ventral dallarının birleşmesiyle oluşmuş kompleks bir ağ yapısıdır. Bu yapıyı başlatan ventral dallar brakial pleksusun kökleri olarak adlandırılırken; ventral dalların birleşmesi trunkusları, turunkuslar dallanıp gelişerek divizyonları, divizyonlar kordları oluşturur. Son olarak, kordlardan üst ektremiteyle duyu, motor ve sempatik bağlantıyı sağlayacak terminal dallar meydana gelir. Spinal sinirler foramenden …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super